Nyheder

På denne side kan du læse alle nyheder, høringer, udbud og afgørelser. Brug filtrene ude til højre.

1. juli 2022

Høring: Affaldsplan 2023-2028

Lejre Kommunes udkast til forebyggelse og håndtering af affald for 2023 – 2028 (affaldsplan) er i høring. Høringen foregår til og med 9. september 2022.

30. juni 2022

Lejre Kommuneplan 2021 er vedtaget

Lejre kommunalbestyrelse besluttede på sit møde den 27. juni 2022 at vedtage Lejre Kommuneplan 2021. Planen er trådt i kraft den 30. juni 2022.

30. juni 2022

Landzonetilladelse til et nyt stuehus

Lejre Kommune har meddelt landzonetilladelse til et nyt stuehus på ejendommen beliggende Frederiksdalvej 5, 4070 Kirke Hyllinge, matr.nr. 11 a, Nr. Hyllinge, Kirke Hyllinge.

29. juni 2022

Tilslutningstilladelse til ny vaskehal til busser

Lejre kommune har meddelt tilladelse til at tilslutte spildevand fra ny vaskehal til busser, som vil blive etableret på Vintapperbuen 10, 4070 Kirke Hyllinge, til spildevandsforsyningens kloak.