Nyheder

På denne side kan du læse alle nyheder, høringer, udbud og afgørelser. Brug filtrene ude til højre.

5. december 2022

Vær med til at fejre juleaften på Østergaard

Østergaard Aktivitetscenter fortsætter igen i 2022 den gode tradition med at fejre juleaften for borgere i Lejre Kommune. Det bliver som altid en hyggelig aften med julemad, juletræ, julegaver og masser af julemusik.

30. november 2022

VVM-screeningsafgørelse - Der skal ikke laves miljøvurdering af vertikalt jordvarmeanlæg på Store Stensager 28 i Lejre

Lejre Kommune har afgjort, at etablering af vertikalt jordvarmeanlæg på Store Stensager 28, 4320 Lejre ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da projektet ikke vurderes at medføre væsentlige miljøpåvirkninger. Afgørelsen er truffet i henhold til § 21 stk. 1 i Miljøvurderingsloven. Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet frem til og med den 28. december 2022. Klagevejledning findes i afgørelsen.

24. november 2022

Offentlig høring - forslag til etablering af et minivådområde og udkast til VVM-screening på Englerup Gade 41, 4060 Kirke Såby

Vi har modtaget en ansøgning fra Oplandskonsulenterne Team Sjælland på vegne af ejer om etablering af et minivådområde på matr. 4c Englerup By, Kirke Sonnerup. Etablering af minivådområdet sker ved etablering af bassiner og ved omlægninger af dræn på lokaliteten. Vi fremlægger forslaget til etablering af minivådområdet, herunder omlægning af dræn og anlæg af nye dræn, i 4 ugers offentlig høring.

22. november 2022

Landzonetilladelse til mikrovindmølle

Lejre Kommune har meddelt landzonetilladelse til en mikrovindmølle på ejendommen beliggende Mannerupvej 46, 4320 Lejre, matr.nr. 1t Manderup By, Osted.

21. november 2022

Landzonetilladelse til erhverv

Lejre Kommune har meddelt landzonetilladelse til ændret anvendelse af en bolig til indretning af erhverv på ejendommen beliggende Søndre Ryevej 4, 4060 Kirke Såby, matr.nr. 12v Torkilstrup By, Kirke Såby.