Nyheder

12. februar 2020

Landzonetilladelse til regnvandsbassin

Lejre Kommune har meddelt landzonetilladelse til at etablere et tørt forsinkelsesbassin (regnvandsbassin) ved baneanlægget som løber langs med Darup Mosevej, på matr.nr. 37, Glim By, Glim.