Nyheder

På denne side kan du læse alle nyheder, høringer, udbud og afgørelser. Brug filtrene ude til højre.

24. marts 2023

Landzonetilladelse til LAR anlæg

Lejre Kommune har meddelt landzonetilladelse til at etablere et LAR anlæg bestående af lavninger, render, regnvandssø og bassiner på ejendommen beliggende Åsen 5, 4330 Hvalsø, matr.nr. 11a Kirke Hvalsø By, Kirke Hvalsø.

17. marts 2023

Vi vil gøre vores plejecentre hjemlige for alle 

Personalet på Lejre Kommunes plejecentre har fået et nyt og ganske lille redskab i hånden. Og det virker. Med samtalekort lærer personale, borger og pårørende hinanden at kende, så indflytningen forløber bedre, og plejecentret bliver til et hjem.  

16. marts 2023

Rummelighedspris bringer succeserne frem i lyset 

Lejre Kommunes Rummelighedspris fejrer lokale virksomheder, der skaber rummelige arbejdspladser i Lejre Kommune. Nu kan du indstille kandidater, der gør arbejdsmarkedet tilgængeligt for flere. 

14. marts 2023

Der skal ikke laves VVM af nyt jordvarmeanlæg ved Hyllegård Høje i Hvalsø

Lejre Kommune har afgjort, at der ikke skal laves miljøvurdering af nyt terrænnært jordvarmeanlæg, som vil blive etableret som varmeforsyning for det nye boligområde Hyllegård Høje på Åsen 5 i Hvalsø. Begrundelsen er, at jordvarmeanlægget ikke vurderes at ville påvirke miljøet væsentligt.

9. marts 2023

Lejre Kommune og fem andre sætter kunst og fantasi på skoleskemaet

I alt 21.000 børn fra vuggestue til 9. klasse har indtil nu mødt kunst og kultur og udfordret deres fantasi sammen med professionelle kunstnere i et fælles kulturforløb i seks sjællandske kommuner. Børnene spiller musik og teater, maler, skriver og danser. Lærere og pædagoger får nye redskaber og metoder. Og forskere indsamler vigtig viden om, hvordan vi kan få mere fantasi ind i undervisningen.

7. marts 2023

Lev bedre med diabetes

Har du diabetes type 2? Så har du mulighed for at få undervisning, træning og gode råd til livet med diabetes.