Nyheder

9. december 2019

Landzonetilladelse til at indrettet et anneks

Lejre Kommune har meddelt følgende lovliggørende landzonetilladelse til et 27 m2 stort anneks på ejendommen der ligger Næsvej 1, 4070 Kirke Hyllinge matr. nr. 6b Langrved By, Rye.

3. december 2019

Afgørelse om kontrolprogram for Lejre Stationsby Vandværk

Lejre Kommune har truffet afgørelse om et kontrolprogram for Lejre Stationsby Vandværk gældende for 2020 – 2024. Kontrolprogrammet beskriver vandværkets kontrol med vandets kvalitet, kontrol med vandforsynings anlæggets funktion, samt vandværkets tiltag til at mindske og afværge risiko for forbrugernes sundhed.

29. november 2019

Lokalplanen for Degnejorden er i fornyet høring

Lejre Kommunalbestyrelse har den 26. november godkendt det reviderede forslag til Lokalplan LK 50 for Degnejorden. Du kan derfor komme med dine kommentarer frem til den 2. januar 2020.