Nyheder

På denne side kan du læse alle nyheder, høringer, udbud og afgørelser. Brug filtrene ude til højre.

7. maj 2021

Landzonetilladelse til hytter til hotelformål m.v.

Lejre Kommune har meddelt landzonetilladelse til at opstille 8 hytter til hotelformål, samt lovliggørelse af en plads til affaldscontainer på ejendommen beliggende Landevejen 4, 4060 Kirke Såby, matr.nr. 16a, V. Såby By, Kirke Såby.

4. maj 2021

Høring af forslag til tillæg 15 til spildevandsplanen

Kommunalbestyrelsen har den 27. april 2021 vedtaget at sende Forslag til tillæg 15 til Spildevandsplan 2016 – 2023 ud i 8 ugers offentlig høring. Tillægget vedrører etablering af nyt regnvandsbassin ved Bøgebakken i Lejre.

3. maj 2021

Afgørelse om at etablering af vertikal jordvarmeboring ikke er omfattet af krav om udarbejdelse af miljøvurdering

Lejre Kommune har den 9. april 2021 modtaget ansøgning om screeningsafgørelse (VVM) for etableringen af jordvarmeboring på ejendommen beliggende Guldringen 33, 4320 Lejre på matriklen nr. (matrikel nr. 8iæ, Osted By, Osted). Vi har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at det ansøgte projekt ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og at det derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.