Nyheder

På denne side kan du læse alle nyheder, høringer, udbud og afgørelser. Brug filtrene ude til højre.

19. maj 2022

landzonetilladelse til indretning af skole og klinik

Lejre Kommune har meddelt lovliggørende landzonetilladelse til at ændre anvendelsen af de eksisterende bygninger til skole og klinik på ejendommen beliggende Elverdamsvej 173 & 173A, 4070 Kirke Hyllinge, matr.nr. 1a, Krabbeslund, Rye.

17. maj 2022

Landzonetilladelse til midlertidigt parkeringsareal

Lejre Kommune har meddelt landzonetilladelse til at etablere et midlertidigt parkeringsareal i forbindelse med ”Herslev under åben himmel” på matr.nr. 6t Herslev By, Herslev. Tilladelsen er gældende fremadrettet, således at marken kan benyttes til det ansøgte midlertidig parkeringsareal to dage om året i forbindelse med festivalen.

11. maj 2022

Velkomstmøde for nye borgere

Er du for nyligt flyttet til Lejre Kommune? Så vil Lejre Kommune invitere dig til et velkomstmøde. Velkomstmødet bliver holdt en hverdagsaften 2 gange om året, på ét af Lejre Kommunes rådhuse, og vil være af ca. 1 ½ times varighed.

11. maj 2022

Høring: Forslag til vandløbsrestaurering i Daruprenden

Lejre Kommune har modtaget et forslag til vandløbsrestaurering fra Foreningen til Ophjælpning af fiskeriet i Roskilde Fjord og Den sjællandske Grusbande. Projektforslaget går ud på at udlægge gydegrus og skjulesten på en strækning af Daruprenden ved Langvad.