Nyheder

På denne side kan du læse alle nyheder, høringer, udbud og afgørelser. Brug filtrene ude til højre.

15. april 2021

Afgørelse om regulativ for Kirke Hyllinge Vandværk

Vi har godkendt et nyt regulativ for Kirke Hyllinge Vandværk. Regulativet indeholder regler om retten til forsyning med vand fra vandværket, og de forpligtigelser der påhviler vandværkets forbrugere. Regulativet er således vandværkets leveringsbetingelser. Regulativet træder i kraft den 15. april 2021.

14. april 2021

Landzonetilladelse til lovliggørelse af to lejligheder

Lejre Kommune har meddelt lovliggørende landzonetilladelse til at bibeholde to lejligheder etableret i eksisterende bygninger på ejendommen beliggende Abbetvedvej 9A & 9B, 4000 Roskilde, matr.nr. 9l, Gevninge By, Gevninge.

8. april 2021

Landzonetilladelse til to haveskure

Lejre Kommune har meddelt lovliggørende landzonetilladelse til to haveskure på ejendommen der ligger Ejbyvej 47, 4070 Kirke Hyllinge, matr.nr. 8d Ejby By, Rye.

7. april 2021

Der skal ikke laves VVM af tillæg 17 til spildevandsplanen

Lejre Kommune har miljøscreenet Forslag til tillæg 17 til spildevandsplanen og afgjort, at der ikke skal laves VVM af tillægget, da tillægget ikke forventes at indebære væsentlige miljøpåvirkninger af permanent karaktér.