Nyheder

På denne side kan du læse alle nyheder, høringer, udbud og afgørelser. Brug filtrene ude til højre.

26. januar 2022

Lovliggørende landzonetilladelse til madvogn

Lejre Kommune har meddelt lovliggørende landzonetilladelse til en madvogn som er opstillet på ejendommen beliggende Landevejen 49, 4060 Kirke Såby, matr.nr. 8c Kirke Sonnerup By, Kirke Sonnerup.

25. januar 2022

Afgørelse om regulativ for Englerup Vandværk

Lejre Kommune har godkendt Regulativ for Englerup Vandværk. Regulativet indeholder regler om retten til forsyning af vand fra Englerup Vandværk, og de forpligtigelser der påhviler vandværkets forbrugere.

18. januar 2022

Landzonetilladelse til tilbygning

Lejre Kommune har meddelt landzonetilladelse til at der kan opføres en tilbygning på 48 m² mellem to eksisterende bygninger, ved Osted Fri- og Efterskole, på ejendommen Assendløsevejen 7, 4320 Lejre, matr.nr. 1k Osted By, Osted.