Nyheder

21. september 2018

Pædagog til borgere med udviklingshæmning

De sociale tilbud til borgere med udviklingshæmning i Lejre Kommune søger en pædagog, som kan støtte borgerne til et aktivt og selvstændigt liv. Kan du engagere dig og udvikle muligheder for den enkelte, uanset funktionsnedsættelse og handicap? Kan du oparbejde den tillidsbårne relation? Kan du fokusere på den enkeltes ressourcer og møde det enkelte menneske der hvor det er? - Så er du måske vores nye pædagog.

20. september 2018

Afgørelse om kontrolprogram for Kattinge Vandværk

Lejre Kommune har truffet afgørelse om et kontrolprogram for Kattinge Vandværk gældende for 2018 – 2021. Kontrolprogrammet beskriver vandværkets kontrol med vandet kvalitet, kontrol med vandforsyningsanlæggets funktion, samt vandværkets tiltag til at mindske og afværge risiko for forbrugernes sundhed.

19. september 2018

Social- og sundhedsassistenter og hjælpere til Hvalsø Ældrecenter

Hvalsø Ældrecenter består af et plejecenter med gæstepladser og et demenshus. Medarbejderne er fordelt på 3 grupper. Den ene gruppe har 18 boliger, hvoraf de 6 er gæstepladser. Den anden gruppe har 20 boliger og vores demenshus består af 10 boliger. Den daglige ledelse varetages af et lederteam som består af 2 gruppeledere.

19. september 2018

Kommunikationskonsulent

Lejre Kommune søger en kommunikationskonsulent, der kan udvikle og drive Lejre Kommunes digitale kanaler. Kan du sætte retningen for Lejre Kommunes digitale kommunikation, og vil du tage ansvaret for at føre den ud i livet? Skriver du godt, hurtigt og modtagerrettet? Så er du måske vores nye kommunikationskonsulent.

18. september 2018

Skal vi have et biogasanlæg i Lejre?

Lejre Kommune har modtaget en ansøgning, fra Daka ReFood, som ønsker at undersøge mulighederne for at etablere et anlæg i det område, der i Kommuneplan 2017 er udpeget til et muligt nyt biogasanlæg.

18. september 2018

Skal vi have et biogasanlæg i Lejre?

Lejre Kommune har modtaget en ansøgning, fra Daka ReFood, som ønsker at undersøge mulighederne for at etablere et anlæg i det område, der i Kommuneplan 2017 er udpeget til et muligt nyt biogasanlæg.