Nyheder

13. maj 2019

Afgørelse om regulativ for Kirke Hyllinge Vandværk

Lejre Kommune har godkendt Regulativ for Kirke Hyllinge Vandværk. Regulativet indeholder regler om retten til forsyning af vand fra Kirke Hyllinge Vandværk og de forpligtigelser der påhviler vandværkets forbrugere.

13. maj 2019

Landzonetilladelse til at opføre et nyt hus

Lejre Kommune har meddelt følgende landzonetilladelse til at opføre et nyt enfamiliehus på ejendommen beliggende Herslev Kærvej 8, 4000 Roskilde, på matr. nr. 48 Herslev By, Herslev.

7. maj 2019

Landzonetilladelse til udvidelse af sommerhus

Lejre Kommune har meddelt følgende landzonetilladelse til udvidelse af et sommerhus på ejendommen beliggende Rosenly 10, 4000 Roskilde, på matr. nr. 10f Kattinge By, Herslev.