Nyheder

På denne side kan du læse alle nyheder, høringer, udbud og afgørelser. Brug filtrene ude til højre.

30. november 2022

VVM-screeningsafgørelse - Der skal ikke laves miljøvurdering af vertikalt jordvarmeanlæg på Store Stensager 28 i Lejre

Lejre Kommune har afgjort, at etablering af vertikalt jordvarmeanlæg på Store Stensager 28, 4320 Lejre ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da projektet ikke vurderes at medføre væsentlige miljøpåvirkninger. Afgørelsen er truffet i henhold til § 21 stk. 1 i Miljøvurderingsloven. Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet frem til og med den 28. december 2022. Klagevejledning findes i afgørelsen.

7. november 2022

Mangler du din cykel?

Lejre Kommune har ryddet op i cyklerne på henholdsvis Lejre og Hvalsø station.

3. november 2022

Lejre Varmeplan 2022 er nu i høring

Lejres Kommunalbestyrelse har den 31. oktober 2022 besluttet at sende Lejre Varmeplan 2022 i offentlig høring i fire uger frem til 30. november 2022

3. november 2022

Ny idrætshandleplan med øget borgerinddragelse

Torsdag den 3. november går Lejre Kommunes nye borgerportal i luften. Her kan alle interesserede give kommunen gode ideer til den handleplan, som skal være med til at understøtte idræts- og bevægelsespolitikken.