Nyheder

29. november 2019

Lokalplanen for Degnejorden er i fornyet høring

Lejre Kommunalbestyrelse har den 26. november godkendt det reviderede forslag til Lokalplan LK 50 for Degnejorden. Du kan derfor komme med dine kommentarer frem til den 2. januar 2020.

22. november 2019

Lovliggørende landzonetilladelse til et læskur

Lejre Kommune har meddelt følgende lovliggørende landzonetilladelse til et læskur til kvæg, opført på ejendommen beliggende Landevejen 4, 4060 Kirke Såby matr. nr. 16a, V. Såby By, Kirke Såby.