Nyheder

På denne side kan du læse alle nyheder, høringer, udbud og afgørelser. Brug filtrene ude til højre.

27. maj 2021

Høring af forslag til tillæg 18 til Spildevandsplanen

Kommunalbestyrelsen har den 25. maj 2021 vedtaget at sende Forslag til tillæg 18 til spildevandsplanen ud i 8 ugers offentlig høring. Tillægget omhandler kloakering af nyt autismecenter, som vil blive etableret på Åsen i Hvalsø.