Nyheder

20. september 2019

Borgermøde om ny lokalplan for klimahuse på Skovgården i Hvalsø

Udvalget for Teknik & Miljø i Lejre Kommune indbyder alle interesserede til et indledende borgermøde om en ny lokalplan for klimahuse på Skovgården i Hvalsø. På dette møde vil tankerne bag planerne blive fremlagt, hvorefter alle har mulighed for at komme med kommentarer og idéer til planerne.

20. september 2019

Borgermøde om ny helhedsplan for Hyllegården

Lejres Kommunalbestyrelse besluttede i maj at igangsætte planarbejdet, der skal muliggør en ny helhedsplan for Hyllegården. Før planarbejdet bliver sat i gang, inviterer Udvalget for Teknik & Miljø til borgermøde.

20. september 2019

Indledende borgermøde om ny helhedsplan for Hyllegården

Lejres Kommunalbestyrelse besluttede i maj at igangsætte planarbejdet, der skal muliggør en ny helhedsplan for Hyllegården. Før planarbejdet bliver sat i gang, inviterer Udvalget for Teknik & Miljø til borgermøde.

19. september 2019

Landzonetilladelse til at udvidelse af en sø

Lejre Kommune har meddelt følgende landzonetilladelse til at udvide en eksisterende sø på ejendommen beliggende Vintappervej 47, 4070 Kirke Hyllinge, matriklen nr. 12a, St. Karleby By, Kirke Hyllinge.