Nyheder

20. december 2018

Udbud af Social- og sundhedsfaglige vikarydelser

I samarbejde med 7 Kommuner i Fælles Udbud Sjælland (FUS), udbydes en rammeaftale på levering af Social- og sundhedsfaglige vikarydelser. Holbæk Kommune er tovholder på dette FUS udbud.

20. december 2018

Lokalplan for boliger ved Buen 6 i Ejby

Kommunalbestyrelsen godkendte den 18 . december 2018 Lokalplan LK 55 for boliger ved Buen 6 i Ejby. På samme møde godkendte Kommunalbestyrelsen Kommuneplantillæg nr. 2

Fra arkiv | 6+ mrd gammel
17. december 2018 Arkiv

Betalingen for rottebekæmpelse stiger

Borgere i Lejre Kommune kommer fremover til at betale mere for rottebekæmpelse. Det fremgår af opgørelsen over ejendomsskatter, som netop er udsendt. Det har givet anledning til en del spørgsmål, som vi besvarer her.

30. november 2018 Arkiv

Nu kan du stille dit forslag til politikerne

Er der noget, du gerne vil have indført eller ændret i Lejre Kommune? Så har du muligheden nu. Alle borgere over 15 år kan stille forslag på kommunens hjemmeside. Og hvis tilstrækkeligt mange bakker op, bliver forslaget behandlet i kommunalbestyrelsen.

22. november 2018 Arkiv

Fra fire til tre direktører i Lejre Kommune

Lejre Kommune slanker direktionen: Der vil kun blive ansat én ny direktør som erstatning for de to, der stopper. Det giver en besparelse og skal samtidig sikre et endnu bedre samarbejde på tværs af fagområderne.

20. november 2018 Arkiv

Du kan nu søge midler fra Børne- og Kulturpuljen 2018

Er du i en forening, i en gruppe eller bare dig selv, der ønsker at igangsætte et nyt kulturelt initiativ/ koncert-række/ foredragsaftener eller lignende – eller har du et ønske om at bidrage til et enkelt arrangement til glæde for borgerne i Lejre Kommune, har du nu mulighed for at søge støtte fra Børne- og kulturpuljen.

16. november 2018 Arkiv

Kom og se, hvem der får årets handicappris

Handicaprådet uddeler hvert år Lejre Kommunes Handicappris. Prisen skal være med at sætte fokus på at skabe lige vilkår for mennesker med handicap. Prisen bliver overrakt lørdag den 1. december 2018.