Nyheder

På denne side kan du læse alle nyheder, høringer, udbud og afgørelser. Brug filtrene ude til højre.

16. februar 2022

Kulturmidler uddelt til 10 projekter

Det nytiltrådte Udvalg for Kultur, Fritid & Turisme i Lejre Kommune uddelte mandag d. 7. februar støtte til en række projekter og indsatser fra puljen til øvrige kulturelle aktiviteter. I alt modtog 10 projekter støtte. Derudover blev der bevilget midler til børnekulturindsatsen samt afsat midler til etablering af en ny ungepulje målrettet unges egne projekter.

12. februar 2022

Seniorer hjælper til på ældreområdet uden at miste pension

Otte pensionerede sundhedsfaglige har igen trukket i uniformen og er ansat som timelønnede afløsere i hjemmesygeplejen og på plejecentre. Coronapandemien har skabt mulighed for, at pensionister kan arbejde på den måde uden at blive trukket i pension.

10. februar 2022

Støtte fra Landdistriktspuljen til udvikling af fremtidens grønne studieliv på landet

Er tiden moden til, at unge studerende vil bo på landet igen? Og hvordan kan man skabe et grønt studiemiljø med boliger, der også kan være en drivkraft i den grønne omstilling i Lejre Kommune? Det er nogle af de spørgsmål, som et partnerskab mellem Lejre Kommune, Roskilde Universitet, Region Sjælland og Gate 21 nu har fået 856.567 kroner fra Landdistriktspuljen til at besvare.