Nyheder

På denne side kan du læse alle nyheder, høringer, udbud og afgørelser. Brug filtrene ude til højre.

8. February 2021

Landzonetilladelse til væksttunnel

Lejre Kommune har meddelt landzonetilladelse til at opstille en væksttunnel til produktion af økologiske grønsager på ejendommen beliggende Blæsenborgvej 9, 4320 Lejre, matr.nr. 14ec, Allerslev By, Allerslev.