Nyheder

På denne side kan du læse alle nyheder, høringer, udbud og afgørelser. Brug filtrene ude til højre.

22. april 2021

Digitalt møde i Kommunalbestyrelsen den 27. april 2021

Tirsdag den 27. april er der møde i Kommunalbestyrelsen. Det afvikles også denne gang digitalt. Medlemmerne af Kommunalbestyrelsen vil deltage hjemmefra via en computerforbindelse. Du kan følge med digitalt - og stille spørgsmål på forhånd via en e-mail inden mødet.

15. april 2021

Afgørelse om regulativ for Kirke Hyllinge Vandværk

Vi har godkendt et nyt regulativ for Kirke Hyllinge Vandværk. Regulativet indeholder regler om retten til forsyning med vand fra vandværket, og de forpligtigelser der påhviler vandværkets forbrugere. Regulativet er således vandværkets leveringsbetingelser. Regulativet træder i kraft den 15. april 2021.

14. april 2021

Landzonetilladelse til lovliggørelse af to lejligheder

Lejre Kommune har meddelt lovliggørende landzonetilladelse til at bibeholde to lejligheder etableret i eksisterende bygninger på ejendommen beliggende Abbetvedvej 9A & 9B, 4000 Roskilde, matr.nr. 9l, Gevninge By, Gevninge.

8. april 2021

Landzonetilladelse til to haveskure

Lejre Kommune har meddelt lovliggørende landzonetilladelse til to haveskure på ejendommen der ligger Ejbyvej 47, 4070 Kirke Hyllinge, matr.nr. 8d Ejby By, Rye.