CVR, EAN og Bankoplysninger

Handel med Lejre Kommune

Er du leverandør af varer og tjenesteydelser til Lejre Kommune, skal du sende din faktura elektronisk. It- og Telestyrelsen har udviklet systemet NemHandel. Det kan alle virksomheder bruge, uanset om du ejer et økonomisystem eller ej. Der er flere forskellige muligheder for at anvende NemHandel, som passer til den enkelte virksomheds behov:

  • Som fuldstændig indbygget funktionalitet i et økonomisystem
  • Ved hjælp af kombinationen af et økonomisystem og det gratis NemHandel-program
  • ved hjælp af NemHandel fakturablanketten på Virk.dk
Luk alle
Åben alle

Lejre Kommunes EAN-numre

Har du spørgsmål om et EAN-nummer, skal du kontakte den enhed i organisationen, som er knyttet til det pågældende EAN-nummer.

Du kan se alle EAN-numrene her

Lejre Kommunes CVR-nummer
Lejre Kommunes CVR-nummer / SE-nummer: 29 18 85 48

Lejre Kommunes kontooplysninger
Danske Bank registreringsnummer 4319 kontonummer 0010191351

Når du handler med kommunen

Lejre Kommune vil meget gerne betale alle sine regninger til tiden. For at det kan lykkes, er det afgørende, at du skriver de oplysninger på regningen, som vi har brug for, når vi skal betale den.

Er du leverandør af varer og tjenesteydelser til Lejre Kommune, skal du sende din faktura elektronisk. It- og Telestyrelsen har udviklet systemet NemHandel. Det kan alle virksomheder bruge, uanset om du ejer et økonomisystem eller ej. Der er flere forskellige muligheder for at anvende NemHandel, som passer til den enkelte virksomheds behov:
Besøg Nemhandelblanketten på Virk.dk.

Det er meget vigtigt, at du som leverandør er særlig opmærksom på, at du får oplyst EAN-nummer og personreference, når du modtager en bestilling. Dette skal nemlig bruges, når du efterfølgende sender regningen til kommunen. 

På alle regninger skal der stå:

  • Det EAN-nummer, du har fået oplyst af bestilleren.
  • Navnet på den medarbejder fra Lejre Kommune der har bestilt varen/ydelsen. Denne benævnes referencepersonen.
  • Tydelig beskrivelse af hvilken vare der kræves betaling for. Regningen skal være specificeret, hvis der er tale om flere varer.
  • Hvis der er leveret på grundlag af et tilbud og en aftale, skal tilbuddets/aftalens navn fremgå sammen med datoen, den er indgået.  

Der må kun anvendes et EAN pr. ordre/referenceperson. Du må med andre ord ikke slå flere ordrer sammen i en regning, hvis der er flere bestillere til ordren.

Vi gør opmærksom på, at der er mange EAN-numre og referencepersoner i Lejre Kommune. Du kan derfor ikke gå ud fra, at du kan genbruge oplysningerne fra sidste gang, du sendte en regning til Lejre Kommune.

Hvis du er i tvivl, når du skal sende en regning til Lejre Kommune, så kontakt den person (referencepersonen), der har bestilt varen/ydelsen.

Når disse regler overholdes, kan Lejre Kommune hurtigt og sikkert sørge for, at du får din betaling til aftalt tid. I den forbindelse gør vi opmærksom på, at betalingsbetingelser for salg af varer og ydelser til Lejre Kommune som udgangspunkt er 30 dage fra fakturadato.

Sådan handler kommunen ind

Offentlige indkøb og dermed Lejre Kommunes indkøb er underlagt nogle meget faste regler som styres af EU-direktiverne og nationale love (Tilbudsloven mv.)

Reglerne hviler på baggrund af grundlæggende principper som ligebehandling, gennemsigtighed og proportionalitet.
Lovgivningen gør, at Lejre Kommune arbejder på at flere og flere indkøb sker via forudgående udbud.

Lejre Kommune er forpligtet til at udbyde vare- og tjenesteydelser i EU, såfremt den samlede kontraktværdi overstiger en tærskelværdi på ca. kr. 1,5 mio. kr. i kontraktperioden. 

Se standardbetingelser ved mindre køb i Lejre Kommune

Vil du vide mere om udbud reglerne for offentlige indkøb så læs mere på Konkurrencestyrelsens hjemmeside.

Lejre Kommune benytter i nogen tilfælde SKI aftalerne. Læs herunder mere om hvordan du bliver leverandør til SKI