Nyheder

18. juni 2019

Landzonetilladelse til at opføre 25 nye boliger m.v..

Lejre Kommune har meddelt følgende landzonetilladelse til at opføre 25 nye boliger inden for landsbyafgræsningen af Abbetved Landsby, samt etablere et væksthus på 88 m2 og et regnvandsbassin m.v. på ejendommen beliggende Brobjergvej 11, 4060 Kirke Såby, på matriklen nr. 1k, Abbetved By, Kirke Såby”

17. juni 2019

Landzonetilladelse til at etablere et pilerensningsanlæg

Lejre Kommune har meddelt følgende landzonetilladelse til at etablere et pilerensningsanlæg til rensning af husspildevand på ejendommen beliggende Smedevej 39, 4070 Kirke Hyllinge, matr. nr. 8a Kyndeløse By, Kirke Hyllinge.

17. juni 2019

Lejre Kommune rydder op i gamle cykler på stationerne

På Lejre og Hvalsø st., står der mange cykler, som ser ud til ikke at blive brugt. Cyklerne optager plads i cykelstativerne og pendlerne, som bruger deres cykel til og fra stationen hver dag, bliver ofte nødt til at parkere deres cykel et andet sted.