Nyheder

14. oktober 2019

Fylder du 75 år i 2020?

Så har du modtaget digital post fra Sundhedsrådgiverne i Lejre Kommune, hvor du er inviteret til et oplæg om forebyggelse, der virker. Vi har stadig plads til flere, så skynd dig at tilmelde dig.

9. oktober 2019

Lovliggørende landzonetilladelse til et læskur

ejre Kommune har meddelt lovliggørende landzonetilladelse til et læskur til får, ænder og gæs på ejendommen beliggende Trekroner 1, 4070 Kirke Hyllinge, matr. nr. 8 g Biltris By, Sæby.

9. oktober 2019

Afgørelse om kontrolprogram for Kyndeløse Vandværk

Lejre Kommune har truffet afgørelse om et kontrolprogram for Kyndeløse Vandværk gældende for 2020 – 2024. Kontrolprogrammet beskriver vandværkets kontrol med vandet kvalitet, kontrol med vandforsynings anlæggets funktion, samt vandværkets tiltag til at mindske og afværge risiko for forbrugernes sundhed.

4. oktober 2019

Forsøg skal give mere natur i vejkanterne

En vejkant kan være en hel naturoplevelse. I den kommende tid vil Lejre Kommune undersøge, hvordan man kan få endnu flere planter og insekter til at trives på udvalgte strækninger. Det sker i et samarbejde med Natur360 samt Varde, Furesø og Odsherred kommuner.

4. oktober 2019

Høring: Et frodigere og mere oplevelsesrigt søområde

Der foreligger nu en plan for udvikling søområdet i Hvalsø. Det overordnede mål er at skabe et sundere og rigere plante- og dyreliv i søområdet. Det er godt for naturen og vil giver flere oplevelser for borgerne - børn, unge, ældre og gamle. Projektet indeholder flere elementer.