Nyheder

14. januar 2020

Landzonetilladelse til at garage med tagterasse

Lejre Kommune har meddelt følgende landzonetilladelse til at opføre en 55 m2 stor garage med tagterrasse på ejendommen der ligger Hovedvejen 270, 4320 Lejre, matr. nr. 2q Borup, Osted.

13. januar 2020

Landzonetilladelse til at etablere en plads

Lejre Kommune har meddelt følgende landzonetilladelse til at etablere en plads til udstilling/opbevaring af salgsbiler, én container, dæk m.m. på ejendommene beliggende Dyvelslystvej 2 & 9, 4060 Kirke Såby, matr. nr. 20e & 20g V. Såby By, Kirke Såby.

8. januar 2020

Afgørelse om kontrolprogram for Ledreborg Alle Vandværk

Lejre Kommune har truffet afgørelse om et kontrolprogram for Ledreborg Alle Vandværk gældende for 2020 – 2024. Kontrolprogrammet beskriver vandværkets kontrol med vandets kvalitet, kontrol med vandforsynings anlæggets funktion, samt vandværkets tiltag til at mindske og afværge risiko for forbrugernes sundhed.