Nyheder

På denne side kan du læse alle nyheder, høringer, udbud og afgørelser. Brug filtrene ude til højre.

18. January 2021

Ingen VVM af Tillæg 8 til Spildevandsplanen

Lejre Kommune har den 08. januar 2021 afgjort, at Tillæg 8 til Spildevandsplan 2016 – 2023 ikke er omfattet af krav om VVM, da tillægget ikke forventes at medføre væsentlige miljøpåvirkninger.

18. January 2021

Grusbanden tæller gydebanker i vandløb i Lejre Kommune

Medlemmer af Grusbanden registrerer gydebanker i vandløb i Lejre Kommune. Grusbanden er et samarbejde mellem kommuner i Fishing Zealand og Danmarks Sportsfiskerforbund. Lejre Kommune har givet tilladelse til, at fire navngivne medlemmer færdes ved vandløbene.