Nyheder

På denne side kan du læse alle nyheder, høringer, udbud og afgørelser. Brug filtrene ude til højre.

19. juli 2021

Godkendelse regulering af Elverdamså

Lejre Kommune har givet dispensation fra naturbeskyttelsesloven og godkendelse efter vandløbsloven til regulering af Elverdamså mellem Storskov i Hvalsø og Hvalsøvej. Lejre Kommune har desuden truffet afgørelse efter miljøvurderingsloven om, at projektet ikke forudsætter en miljøvurdering.

30. juni 2021

Undgå at høsten går op i røg

Hvert år tilkaldes brandvæsenet til at slukke over 300 markbrande. Du kan reducere risikoen for markbrande ved at træffe forholdsregler før og under høstarbejdet – og være forberedt, hvis uheldet skulle være ude.