Nyheder

På denne side kan du læse alle nyheder, høringer, udbud og afgørelser. Brug filtrene ude til højre.

16. marts 2021

Landzonetilladelse til nyt enfamiliehus

Lejre Kommune har meddelt landzonetilladelse til en revideret ansøgning om at opføre et nyt enfamiliehus på ejendommen beliggende Rishøjvej 9, 4000 Roskilde, matr.nr. 10n Kattinge By, Herslev.