Nyheder

På denne side kan du læse alle nyheder, høringer, udbud og afgørelser. Brug filtrene ude til højre.

12. december 2022

Telefonnedbrud

// Telefonerne var tilbage ved 14-tiden// TDC oplever lige nu problemer med deres telefonisystem

5. december 2022

Vær med til at fejre juleaften på Østergaard

Østergaard Aktivitetscenter fortsætter igen i 2022 den gode tradition med at fejre juleaften for borgere i Lejre Kommune. Det bliver som altid en hyggelig aften med julemad, juletræ, julegaver og masser af julemusik.

30. november 2022

VVM-screeningsafgørelse - Der skal ikke laves miljøvurdering af vertikalt jordvarmeanlæg på Store Stensager 28 i Lejre

Lejre Kommune har afgjort, at etablering af vertikalt jordvarmeanlæg på Store Stensager 28, 4320 Lejre ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da projektet ikke vurderes at medføre væsentlige miljøpåvirkninger. Afgørelsen er truffet i henhold til § 21 stk. 1 i Miljøvurderingsloven. Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet frem til og med den 28. december 2022. Klagevejledning findes i afgørelsen.

7. november 2022

Mangler du din cykel?

Lejre Kommune har ryddet op i cyklerne på henholdsvis Lejre og Hvalsø station.