Nyheder

På denne side kan du læse alle nyheder, høringer, udbud og afgørelser. Brug filtrene ude til højre.

4. maj 2021

Høring af forslag til tillæg 15 til spildevandsplanen

Kommunalbestyrelsen har den 27. april 2021 vedtaget at sende Forslag til tillæg 15 til Spildevandsplan 2016 – 2023 ud i 8 ugers offentlig høring. Tillægget vedrører etablering af nyt regnvandsbassin ved Bøgebakken i Lejre.

26. april 2021

Landzonetilladelse til at etablere en shelterplads

Lejre Kommune har meddelt landzonetilladelse til at etablere en shelterplads med 2 shelters, et muldtoilet og en bålplads på ejendommen beliggende Munkedammen 19, 4320 Lejre, matr.nr. 2g Allerslev By, Allerslev.