Nyheder

På denne side kan du læse alle nyheder, høringer, udbud og afgørelser. Brug filtrene ude til højre.

11. januar 2023

Landzonetilladelse til spillerskur

Lejre Kommune har meddelt landzonetilladelse til at opføre et spillerskur på ejendommen beliggende Egevej 6, 4060 Kirke Såby, matr.nr. 13c Kirke Såby By, Kirke Såby.

5. januar 2023

Landzonetilladelse til ændret anvendelse af landbrugsbygning

Lejre Kommune har meddelt landzonetilladelse til at ændre anvendelse af en gammel avlsbygning til brug for en eksisterende virksomhed på ejendommen, samt til indretning af to lejligheder på ejendommen beliggende Munkholmvej 380, 4060 Kirke Såby, matr.nr. 1a Ryegård Hgd, Rye.

5. januar 2023

Pas på hullerne i vejene

Kombinationen af frost, nedbør og tøvejr er hård for vores asfaltveje – på kort tid udvikler små huller sig til store huller. Lejre Kommune udbedrer hullerne, når vejret tillader det - og i en prioriteret rækkefølge, så de vigtigste trafikårer bedres først.

3. januar 2023

Borgermøde om trafikstøj den 2. februar 2023

Trafikstøj er et problem for mange borgere. Det gælder også her i Lejre Kommune, og kommunalbestyrelsen er optaget af, at der skal gøres noget ved det. Derfor inviterer vi til borgermøde om emnet. Det foregår: Torsdag den 2. februar kl. 19-21 i Hvalsø Kulturhus. Her fortæller vi om nogle af kommunens tiltag, både i kommunen og i forhold til Christiansborg. Samtidig kan du blive klogere på, hvordan du som boligejer selv kan begrænse støjgenerne.

2. januar 2023

Regulering af råger på private arealer 

Sen vinter og tidlig forår samles råger i store kolonier for at bygge reder. Rågen er en fredet fugl og må som udgangspunkt ikke jages eller generes.  Dog er der disse undtagelser, hvis generne er så store, at der er risiko for menneskers sundhed: 

22. december 2022

Få hentet storskrald i januar

Har du en gammel cykel, en udtjent opvaskemaskine, eller måske en brugt madras, du ønsker at få afhentet som storskrald i slutningen af januar?