Nyheder

På denne side kan du læse alle nyheder, høringer, udbud og afgørelser. Brug filtrene ude til højre.

13. januar 2022

Boretilladelse til Åhusene Vandværk på Åbakken 46, Ejby, 4070 Kirke Hyllinge og afgørelse om, at der ikke er krav om miljøvurdering (VVM)

Lejre Kommune meddeler Boretilladelse til Åhusene Vandværk til én indvindingsboring og midlertidig vandindvinding til renpumpning og prøvepumpning på Åbakken 46, Ejby, 4070 Kirke Hyllinge, matr. 4bd, Ejby By, Rye. Tilladelsen meddeles efter § 20 og § 21 i Vandforsyningsloven. Vi har desuden truffet afgørelse om, at der ikke skal laves en miljøvurdering.