Nyheder

26. september 2019

Afgørelse om kontrolprogram for Englerup Indelukke Vandværk

Lejre Kommune har truffet afgørelse om et kontrolprogram for Englerup Indelukke Vandværk gældende for 2019 – 2023. Kontrolprogrammet beskriver vandværkets kontrol med vandet kvalitet, kontrol med vandforsynings anlæggets funktion, samt vandværkets tiltag til at mindske og afværge risiko for forbrugernes sundhed.

25. september 2019

Tillæg 5 til Spildevandsplan 2016-2023 er endeligt godkendt

Kommunalbestyrelsen har den 24. september 2019 tiltrådt Tillæg 5 til Spildevandsplan 2016 – 2023. Tillægget vedrører en afskæring af spildevandet fra Gøderup til Langvad, i forbindelse med at Gøderup Renseanlæg skal nedlægges.