Nyheder

På denne side kan du læse alle nyheder, høringer, udbud og afgørelser. Brug filtrene ude til højre.

29. juni 2022

Høring af forslag til tillæg 22 til spildevandsplanen

Kommunalbestyrelsen har den 27. juni 2022 vedtaget at sende forslag til tillæg 22 til spildevandsplanen ud i 8 ugers offentlig høring. Tillægget vedrører spildevandskloakering af nyt boligområde på Åsvejen i Hvalsø.

21. juni 2022

Landzonetilladelse til maskinhus

Lejre Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførsel af et nyt maskinhus på 110 m2 på ejendommen beliggende Hovedvejen 11, 4000 Roskilde matr.nr. 10 t Glim By, Glim.

21. juni 2022

Landzonetilladelse til måltavler og flagstænger

Lejre Kommune har meddelt landzonetilladelse til opsætning af en ny måltavle, flytning af en gammel måltavle til en ny placering og opstilling af tre nye flagstænger på ejendommen beliggende Egevej 6, 4060 Kirke Såby, matr.nr. 13c Kirke Såby By, Kirke Såby.