Nyheder

På denne side kan du læse alle nyheder, høringer, udbud og afgørelser. Brug filtrene ude til højre.

3. maj 2023

Landzonetilladelse til ændring af vilkår

Lejre kommune har meddelt landzonetilladelse til at ændre et vilkår i en eksisterende landzonetilladelse om nedrivning af den eksisterende bolig på ejendommen beliggende Bjergskovvej 6, 4330 Hvalsø.

3. maj 2023

Landzonetilladelse til et solcelleanlæg

Lejre Kommune har meddelt landzonetilladelse til at opføre et solcelleanlæg til privat brug på ejendommen beliggende Landevejen 58, 4060 Kirke Såby, matr.nr. 10e Torkilstrup By, Kirke Såby.

27. april 2023

Borgermøde om fremtidens Lejre Kommune - plan og bæredygtighedsstrategi

Vores landskaber forandrer sig hele tiden, og i de kommende år går det stærkt: Vi skal finde plads til skovrejsning og ny energiforsyning. Vi skal have mere biodiversitet og natur. Samtidig skal vi bevare landbruget og udvikle byerne og ?friluftslivet. Så hvor skal det alt sammen være? Og hvordan får vi ønsker og behov til at spille sammen, samtidig med at vi bevarer det særlige ved Vores Sted?

21. april 2023

Borgermøde om placering af friplejehjem i Hvalsø 

Lejre Kommunalbestyrelse har besluttet, at der skal bygges et friplejehjem i Hvalsø. Interesserede borgere inviteres til borgermøde 4. maj, hvor man kan høre om, hvad et friplejehjem er og hvor det kan placeres i Hvalsø. 

21. april 2023

Borgermøde om placering af friplejehjem i Hvalsø 

Lejre Kommunalbestyrelse har besluttet, at der skal bygges et friplejehjem i Hvalsø. Interesserede borgere inviteres til borgermøde 4. maj, hvor man kan høre om, hvad et friplejehjem er og hvor det kan placeres i Hvalsø. 

20. april 2023

Lerbjerg Skov starter forvandling for mere vild natur og flere vilde oplevelser

Siden Den Danske Naturfond købte Lerbjeg Skov af Ledreborg gods, er der blevet lagt planer; En Naturplan og en Friluftsplan. Nu skal planerne realiseres, og der venter mere vild natur til gavn for biodiversiteten. Samtidig bliver skoven mere tilgængelig, og den vil byde på flere oplevelser til gavn for de tobenede.