Nyheder

På denne side kan du læse alle nyheder, høringer, udbud og afgørelser. Brug filtrene ude til højre.

22. september 2022

Tillykke med de nye krolfbaner

I går blev to krolfbaner indviet på Bøgebakken Plejecenter i Lejre by. Banerne kan benyttes af alle, der kunne tænke sig at prøve et spil krolf.

21. september 2022

Landzonetilladelse til carport og udhus

Lejre Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af en bygning bestående af en dobbelt carport på 40 m2 og et udhus på 30 m2 på ejendommen beliggende Mannerupvej 48, 4320 Lejre. matr.nr. 1r, Manderup By, Osted.

20. september 2022

Afgørelse om forsyningspligt og forsyningsret

Lejre kommune træffer afgørelse om, at det ikke er i strid med Vandforsyningsloven og Allerslev vandværks regulativ, at Hegnsholt leverer vand fra egen boring til egne produktionsdyr og til vanding af nyttehaver beliggende på matr. 2g, Allerslev By, Allerslev, som ligger indenfor Allerslev vandværks forsyningsområde.

19. september 2022

Lejre Vandværk er tilbage i drift

I weekenden satte HOFOR igen Lejre vandværk i drift. Det betyder, at de knapt 700 berørte husstande igen får vand fra værket.