Nyheder

Nyheder fra Lejre Kommune.

21. juli 2017

Offentlig høring efter vandløbsloven om restaurering af Ejby Å

Vi fremlægger hermed et projektforslag om restaurering af Ejby Å i offentlig høring efter vandløbsloven. Høringssvar skal være modtaget senest 15. september 2017. Forslaget omfatter fjernelse af en spærring i den øvre del af Ejby Å, hvor åen er flisesat på en strækning på ca. 20 meter.

20. juli 2017

Tilladelse til midlertidig udledning af oppumpet grundvand til Langvad Å

Lejre Kommune har meddelt tilladelse til midlertidig udledning af oppumpet grundvand til Langvad Å. Udledningen sker som led i ledningsarbejder i forbindelse med kloakseparering af Øm By, hvor det af hensyn til anlægsarbejdet er nødvendigt at sænke grundvandet mens det står på. Tilladelsen er midlertidig, og gælder frem til og med 17. august 2017.

19. juli 2017

SSA søges til fast stilling

Vil du arbejde på et plejecenter, hvor De beboere, der har lyst og overskud, altid spiser køkkenets hjemmelavede mad sammen i den fælles spisestue, vi har også en vifte at hyggelige aktiviteter som beboerne samles om, vi har hyggeligt samvær i højsæde.

19. juli 2017

Tilladelse til omlægning af markvej

Markvejen mellem Boerbjergvej og Bentsensvej, matrikel 20b, Nørre Hvalsø, Kirke Hvalsø, tillades omlagt på en mindre strækning. Der er knyttet vilkår til tilladelsen, som skal sikre en fortsat tilfredsstillende adgang mellem Boerbjergvej og Bentsensvej for offentligheden.

14. juli 2017

Lejre Kommune har succes med at inddrive gæld

Siden 1. februar 2017 har kommunerne haft opgaven med at inddrive ejendomsskatter. - Det er fornuftigt, at vi selv løser denne her opgave igen. Vi kan gøre det hurtigere og bedre end SKAT. Det kræver, at vi er opsøgende overfor de borgere eller virksomheder, der skylder kommunen penge. Og vi kan se, at vores indsats virker - efter 2,5 måned har vi allerede inddrevet 800.000 kr., udtaler borgmester Carsten Rasmussen