Ivan Mott

Kommunale udvalg
Kommunalbestyrelsen Medlem
Teknik & Miljø Formand
Andre udvalg
Kredsrådet Stedfortræder for borgmesteren
KLs delegeretmøde Stedfortræder for borgmesteren
Hvalsø Boligselskab Suppleant
Valgbestyrelser ved skolebestyrelsesvalg Medlem - Firkløverskolen
Handicaprådet Næstformand
ARGO I/S Suppleant
SEAS-NVEs repræsentantskab Medlem
Vandoplands-styregruppen (VOS) Suppleant
Grønt Råd Formand
Landdistrikternes Fællesråd Delegeret

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk