Martin Stokholm

Skrevet den. 24. juni 2021

Kommunale udvalg
Kommunalbestyrelsen Medlem
Erhverv & Turisme Medlem
Job & Arbejdsmarked Medlem
Teknik & Miljø Medlem
Andre udvalg
Køge-kredsens valgbestyrelse Stedfortræder for Connie Birthe Jensen
Valgbestyrelsen ved kommunale valg Stedfortræder for Rikke Zwisler Grøndal
Hvalsø Boligselskab Medlem
Handicaprådet Medlem
ARGO I/S Medlem
Hvalsø Kraftvarmeværk Medlem
Vandoplands-styregruppen (VOS) Medlem
Grundvandskoordinationsforum Medlem
Grønt Råd Medlem
Landdistrikternes Fællesråd Delegeret