Grethe Nørtoft Saabye, viceborgmester

Skrevet den. 1. januar 2024

Kommunale udvalg
Kommunalbestyrelsen 1. Viceborgmester
Økonomiudvalget Medlem
Erhverv, Klima & Lokal udvikling Formand
Andre udvalg
KLs delegeretmøde Stemmeberettiget

Beredskabskommissionen

Medlem
Valgbestyrelsen ved kommunale valg Næstformand

Valgbestyrelsen Køge-Kredsen

Stedfortræder for Bjørn Lykke Sørensen
Trafikselskabet MOVIA Stedfortræder for borgmesteren
Kredsrådet Stedfortræder for borgmesteren 
KKR Stedfortræder for borgmesteren 
KL’s repræsentantskab Stedfortræder for borgmesteren
Landdistrikternes Fællesråd Medlem
Børn og Unge-udvalget Formand