Tina Mandrup

Skrevet den. 24. juni 2021

Kommunale udvalg
Kommunalbestyrelsen Medlem
Økonomiudvalget Medlem
Andre udvalg
KLs delegeretmøde Stedfortræder for Line Holm Jacobsen
Køge-kredsens valgbestyrelse Medlem
Valgbestyrelsen ved kommunale valg Medlem
Børn og Ungeudvalget Medlem