Tina Mandrup, Borgmester

Skrevet den. 10. august 2023

Kommunale udvalg
Kommunalbestyrelsen Borgmester
Økonomiudvalget Formand
§ 17, stk. 4 - Bevæg dig for livet Formand
Andre udvalg
Kommunekontaktrådet (KKR) Medlem
KL’s repræsentantskab Medlem
Sagnlandet Lejre Medlem 
Beredskabskommissionen Formand
Køge-kredsens valgbestyrelse Medlem
Valgbestyrelsen ved kommunale valg Formand
ROMU Medlem
Trafikselskabet MOVIA Medlem
Hjemmeværnets Distriktsudvalg Medlem
Kredsrådet Medlem
KL’s delegeretmøde Stemmeberettiget
Nationalparken Skjoldungernes Land Indstillet som medlem