Ivan Mott

Skrevet den. 19. November 2020

Kommunale udvalg
Kommunalbestyrelsen Medlem
Teknik & Miljø Formand
Andre udvalg
Kredsrådet Stedfortræder for borgmesteren
KLs delegeretmøde Stedfortræder for borgmesteren
Hvalsø Boligselskab Suppleant
Valgbestyrelser ved skolebestyrelsesvalg Medlem - Firkløverskolen
Handicaprådet Næstformand
ARGO I/S Suppleant
SEAS-NVEs repræsentantskab Medlem
Vandoplands-styregruppen (VOS) Suppleant
Grønt Råd Formand
Landdistrikternes Fællesråd Delegeret