Carsten Rasmussen

Borgmester

Kommunale udvalg
Kommunalbestyrelsen Borgmester
Økonomiudvalget Formand
Andre udvalg
Kommunekontaktrådet (KKR) Næstformand
KLs delegeretmøde Stemmeberettiget
Sagnlandet Lejre Medlem 
Vestsjællands Brandvæsen Medlem
Hjemmeværnets distriktsudvalg 2018 - 2021 Medlem
Køge-kredsens valgbestyrelse Medlem
Valgbestyrelsen ved kommunale valg Formand
ROMU Medlem
Trafikselskabet MOVIA Medlem
Repræsentantskabet i HMN Naturgas I/S Repræsentant
Komiteen for præmiering af gode og smukke bygninger i kommunen Medlem
Nationalparken Skjoldungernes Land Medlem

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk