Vestsjællands Brandvæsen

Kommunalbestyrelserne for ejerkommunerne, Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred og Sorø kommuner indgik med virkning fra den 1. januar 2016 aftale om et fælles beredskab benævnt Vestsjællands Brandvæsen. Vestsjællands Brandvæsen varetager kommunernes opgaver i henhold til beredskabsloven. Øverste ledelse er Fællesskabets beredskabskommission.

Borgmesteren er født medlem af beredskabskommissionen, og derudover skal der udpeges et medlem af Kommunalbestyrelsen.

Udpeget af Lejre Kommunes kommunalbestyrelse

Carsten Rasmussen (A)
Line Holm Jacobsen (V)