Grønt Råd rådgiver Udvalget for Teknik & Miljø, og er et forum for grønne partnerskaber.

Rådets rådgiver Udvalget for Teknik & Miljø i generelle og/eller principielle spørgsmål, der vedrører administration af Naturbeskyttelsesloven, Vandløbsloven og Lov om miljømål. Derudover formidler de information inden for disse områder mellem Udvalget for Teknik & Miljø og interesse-, bruger- og erhvervsorganisationer.

Medlemmerne af Udvalget for Teknik & Miljø er automatisk medlemmer i Grønt Råd. Formanden for Udvalget for Teknik & Miljø er formand for Grønt Råd. 

Luk alle
Åben alle
Medlemmer i Grønt Råd pr 1. maj 2021: Mail
Formand: Ivan Mott, Udvalget for Teknik og Miljø ivmo@lejre.dk
Bjørn Lykke Sørensen, Udvalget for Teknik og Miljø blys@lejre.dk
Christian Fjeldsted Andersen, Udvalget for Teknik og Miljø chfa@lejre.dk
Jens K. Jensen, Udvalget for Teknik og Miljø jenj@lejre.dk
Martin Stokholm, Udvalget for Teknik og Miljø mast@lejre.dk
Danmarks Jægerforbund, Karsten Villumsen ikvillumsen@gmail.com
Danmarks Naturfredningsforening, Ebbe Nordbo ebbenordbo@outlook.com
Dansk Ornitologisk Forening, Hans Harrestrup Andersen hha@dadlnet.dk
Dansk Skovforening, Johan Scheel johan.scheel@ryegaard.dk
Dansk Sportsfiskerforbund, Kim Jørgensen lundras59@gmail.com
Familielandbruget, Ole Theill Knudsen ole@gundested-camping.dk
Friluftsrådet roskilde@friluftsraadet.dk
Landboforeningen Gefion, Per Thomasen

mail@pthomasen.dk

Lejre Klimagruppe - de grønne rødder, Philip Greve philipgreve@yahoo.dk
Nationalpark Skjoldungernes Land npskjold@danmarksnationalparker.dk
Naturstyrelsen Vestsjælland, Jens Peter Simonsen jps@nst.dk
Naturvejlederforeningen i Danmark, Louise Liv Holm liv@wedonature.dk
Peter Due Østerbye, centerchef, Teknik og Miljø, Lejre Kommune peos@lejre.dk
Ruth Bjerregaard, afdelingsleder, Natur og Miljø, Lejre Kommune rubje@lejre.dk
Lisbet Løvendahl, naturmedarbejder, Natur og Miljø, Lejre Kommune lilo@lejre.dk