Ældrerådet

Alle kommuner har et Ældreråd. Rådet skal høres i sager, der vedrører ældre, inden sagerne bliver politisk besluttet.

I Lejre Kommune består Ældrerådet af 7 personer. Du kan se Ældrerådets medlemmer længere nede på siden. 

Kirsten Kornval er formand, og du kan kontakte hende på E-mail: kirsten@kornval.dk 

Ældrerådet rådgiver Kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og fungere som kontaktperson mellem borgerne og kommunalbestyrelsen ved tilrettelæggelse af kommunens ældrepolitik. 

Kommunalbestyrelsen skal høre Ældrerådet før der træffes beslutninger om alle initiativer der vedrører de ældre i kommunen, fx de årlige budgetter, udbygningsplaner og iværksættelse af aktiviteter for ældre. 

Medlemmer, mødeplan, referater med mere:

Luk alle
Åben alle

Kirsten Kornval, formand
Hornsherredvej 247, Lyndby Strand
4070 Kirke Hyllinge
E-mail: kirsten@kornval.dk

Leif V. Nielsen, næstformand
Vestervang 8, Ejby
4070 Kirke Hyllinge
Mail: leif@home2me.dk

Bjarne Bang Christensen, sekretær
Hyldebjerg 35
4330 Hvalsø
E-mail: bbc22011@live.com 

Kurt Erik Larsen, kasserer
Helgesvej 4
4320 Lejre
E-mail: kurtlarsen1943@gmail.com 

Leif Blom
Ingridsvej 84, Ejby
4070 Kirke Hyllinge
E-mail: leif-birgit@mail.dk  

Per Frandsen
Smedeholmen 21
4330 Hvalsø
E-mail: musle@mail.dk 

Per Bromand Nørgaard
Tvethøjvej 55
4320 Lejre 
E-mail: perbnorgaard@gmail.com 

 

Rådets møder holdes på Rådhuset i Allerslev i  mødelokale 4.

Den 10. januar, 2023, kl. 9.00 – 13.00
Den 14. februar, 2023, kl. 9.00 – 13.00
Den 14. marts, 2023, kl. 9.00 – 13.00
Den 11. april, 2023, kl. 9.00 – 13.00
Den 09. maj, 2023, kl. 9.00 – 13.00
Den 13. juni, 2023, kl. 9.00 – 13.00
Den 08. august, 2023, kl. 9.00 – 13.00
Den 12. september, 2023, kl. 9.00 – 13.00
Den 10. oktober, 2023, kl. 9.00 – 13.00
Den 14. november, 2023, kl. 9.00 – 13.00
Den 12. december, 2023, kl. 9.00 – 13.00

                                  

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2022

2021

Høringsfrist 25. november 2021

Høringsfrist 23. september 2021 kl. 12.00

Høringsfrist 26. august 2021 kl. 12.00

Høringsfrist 6. maj 2021 kl. 12.00

Høringsfrist 18. marts 2021 kl. 12.00

2020

Høringsfrist 17. december 2020 kl. 12.00

Høringsfrist 19. november 2020 kl. 12.00

Høringsfrist 10. november 2020

Høringsfrist 24. september 2020 kl. 12.00

Høringsfrist 26. maj 2020

Høringsfrist 26. marts 2020

Høringsfrist 17. januar 2020

Høringsfrist 13. januar 2020

2019

Høringsfrist 17. oktober 2019

 

Høringsfrist 10. oktober 2019

 

Høringsfrist 18. september 2019

 

Høringsfrist 05. september 2019

 

Høringsfrist 26. juni 2019

 

Høringsfrist 13. maj 2019

 

Høringsfrist 21. marts 2019 kl. 12.00

 

Høringsfrist 18. februar 2019

 

2018

Høringsfrist 20. december 2018

 

Høringsfrist 29. november 2018

 

Høringsfrist 26. november 2018

 

Høringsfrist 22. november 2018

 

Høringsfrist 24. oktober 2018

 

Høringsfrist 19. september 2018

 

Høringsfrist 01. august 2018

 

Høringsfrist 21. juni 2018

 

Høringsfrist 22. maj 2018

 

Høringsfrist 26. marts 2018

 

 

2022

2021

2020

2019

2018

Nyt Ældreråd er på plads i Lejre Kommune

Der er nu valgt 7 personer samt 1 suppleant til Lejre Kommunes nye Ældreråd blandt 8 opstillede kandidater. Rådet er valgt for perioden 2022-2025, og medlemmerne ser frem til at tage hul på arbejdet i det nye år.

Ældrerådsvalget har fungeret som brevstemmevalg, og ud af de i alt 8310 stemmeberettigede vælgere i kommunen valgte 3507 at afgive deres stemme, svarende til en stemmeprocent på 42,2%. Optællingen viser, at det kommende Ældreråd kommer til at se således ud:

Medlemmer:
Leif Blom, Ejby, 207 stemmer
Bjarne Bang Christensen, Hvalsø, 264 stemmer
Per Frandsen, Hvalsø, 528 stemmer
Kirsten Kornval, Lyndby Strand, 627 stemmer
Kurt Erik Larsen, Lejre, 357 stemmer
Leif V. Nielsen, Ejby, 864 stemmer
Per Bromand Nørgaard, Allerslev, 446 stemmer

Suppleant:
Jørgen Svensson, Kyndeløse, 198 stemmer

Ældrerådet konstituerer sig med valg af formand, næstformand, kasserer, sekretær og valg af repræsentanter til Regionsældrerådet på det nyvalgte Ældreråds første møde, som finder sted den 11. januar 2022.

Ældrerådets nuværende formand Kirsten Kornval glæder sig over, at mange borgere har valgt at stemme til valget og på den måde få indflydelse på ældrepolitikken og ældres livsvilkår i Lejre Kommune.

Det er ikke mindst vigtigt med de opgaver og udfordringer, der venter de kommende år med endnu flere ældre.

Ældrerådets stemme tæller
Det nuværende Ældreråds mærkesager har især været økonomi til et værdigt og trygt liv for ældre i Lejre Kommune, samarbejde og inddragelse af borgere og pårørende, en boligstrategi med varierede og attraktive boligformer til ældre, forebyggelse og sundhedsfremme, og fagligt kompetent personale på plejecentre, i hjemmeplejen og i hjemmesygeplejen.

Ældrerådets stemme har stor betydning i drøftelserne med politikere og embedsmænd. Vi er et vigtigt talerør for alle ældre i Kommunen og skal høres i alle forhold, der vedrører ældre, f.eks. vedr. byggeri af pleje- og ældreboliger, kvalitetsstandarder om hjemmehjælp og genoptræning, trafik og kommunale budgetter.

Ældrerådet for de næste 4 år er valgt, og vi ser frem til et fortsat konstruktivt samarbejde med Kommunalbestyrelsen, administrationen og alle samarbejdspartnere, organisationer og frivillige på ældreområdet i Lejre Kommune.

Vil du vide mere?
Du kan læse mere om Lejre Kommunes Ældreråd og Ældrerådets arbejde på www.lejre.dk

Indhold kommer snarest