Ældrerådet

Alle kommuner har et Ældreråd. Rådet skal høres i sager, der vedrører ældre, inden sagerne bliver politisk besluttet.

I Lejre Kommune består Ældrerådet af 7 personer. Du kan se Ældrerådets medlemmer længere nede på siden. 

Kirsten Kornval er formand, og du kan kontakte hende på E-mail: kirsten@kornval.dk 

Ældrerådet rådgiver Kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og fungere som kontaktperson mellem borgerne og kommunalbestyrelsen ved tilrettelæggelse af kommunens ældrepolitik. 

Kommunalbestyrelsen skal høre Ældrerådet før der træffes beslutninger om alle initiativer der vedrører de ældre i kommunen, fx de årlige budgetter, udbygningsplaner og iværksættelse af aktiviteter for ældre. 

Medlemmer, mødeplan, referater med mere:

Luk alle
Åben alle

Kirsten Kornval, formand
Hornsherredvej 247, Lyndby Strand
4070 Kirke Hyllinge
E-mail: kirsten@kornval.dk

Kurt Erik Larsen
Helgasvej 4
4320 Lejre
E-mail: kurtlarsen1943@gmail.com 

Leif Blom
Ingridsvej 84, Ejby
4070 Kirke Hyllinge
E-mail: leif-birgit@mail.dk  

Bjarne Bang Christensen, næstformand og sekretær
Hyldebjerg 35
4330 Hvalsø
E-mail: bbc22011@live.com 

Per Frandsen
Smedeholmen 21
4330 Hvlsø
E-mail: musle@mail.dk 

Per Bromand Nørgaard
Tvethøjvej 55
4320 Lejre 
E-mail: perbnorgaard@gmail.com 

Jeanette Dæhnfeldt
Glimvej 19 A, Glim
4000 Roskilde
E-mail: jead1011@gmail.com  

Rådets møder holdes på Rådhuset i Allerslev den 2. tirsdag i måneden

12. januar 2021
09. februar 2021
09. marts 2021
13. april 2021
04. maj 2021
08. juni 2021
10. august 2021
14. september 2021
12. oktober 2021
09. november 2021
14. december 2021

2021

Høringsfrist 26. august 2021 kl. 12.00

Høringsfrist 6. maj 2021 kl. 12.00

Høringsfrist 18. marts 2021 kl. 12.00

2020

Høringsfrist 17. december 2020 kl. 12.00

Høringsfrist 19. november 2020 kl. 12.00

Høringsfrist 10. november 2020

Høringsfrist 24. september 2020 kl. 12.00

Høringsfrist 26. maj 2020

Høringsfrist 26. marts 2020

Høringsfrist 17. januar 2020

Høringsfrist 13. januar 2020

2019

Høringsfrist 17. oktober 2019

 

Høringsfrist 10. oktober 2019

 

Høringsfrist 18. september 2019

 

Høringsfrist 05. september 2019

 

Høringsfrist 26. juni 2019

 

Høringsfrist 13. maj 2019

 

Høringsfrist 21. marts 2019 kl. 12.00

 

Høringsfrist 18. februar 2019

 

2018

Høringsfrist 20. december 2018

 

Høringsfrist 29. november 2018

 

Høringsfrist 26. november 2018

 

Høringsfrist 22. november 2018

 

Høringsfrist 24. oktober 2018

 

Høringsfrist 19. september 2018

 

Høringsfrist 01. august 2018

 

Høringsfrist 21. juni 2018

 

Høringsfrist 22. maj 2018

 

Høringsfrist 26. marts 2018

 

 

2021

2020

2019

2018

Der er valg til Ældrerådet i Lejre Kommune den 16. november 2021. Valgperioden er 4 år og er gældende fra 1. januar 2022 til og med den 31. december 2025. 

Du læse om det kommende valg, informationsmøder om arbejdet i ældrerådet og om hvordan du selv stiller op til valget samt meget mere nedenfor.

Vil du stille op til Ældrerådet

Er du fyldt 60 år senest den 16. november og bor du i Lejre Kommune, kan du stille op til Ældrerådet.

Du kan stille op til og med den 14. september 2021.

Du skal også skrive en kort præsentation af dig selv og hvorfor du ønsker at stille op til Ældrerådet på max. 500 tegn inkl. mellemrum. 

Informationsmøder

Det nuværende Ældreråd holder informationsmøder i lokalområderne. Her vil rådet fortælle om arbejdet i den forløbne periode samt hvad et Ældreråd laver. 

Så overvejer du at stille op til Ældrerådet og er du 60+ er du velkommen til informationsmøderne. 

Torsdag den 26. august 2021 kl. 14-16

  • Østergaard - salen
  • Karlebyvej 58
  • 4070 Kirke Hyllinge

Tirsdag den 31. august 2021 kl. 14-16

  • Østergadecentret i Hvalsø
  • Østergade 1
  • 4330 Hvalsø

Onsdag den 8. september 2021 kl. 14-16

  • Domus Felix - salen
  • Bygaden 20
  • 4320 Lejre

Tilmelding er ikke nødvendig.

Der serveres kaffe, te og kage.

Møderne gennemføres i henhold til eventuelle forsamlingsrestriktioner som følge af Covid-19. 

Hvad lavet et Ældreråd

Ældrerådet varetager borgeres interesser i Lejre Kommune. Rådet formidler også synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører ældre borgere. Det er lovbestemt, at alle kommuner skal have et Ældreråd.

Du kan læse mere om Lejre Kommunes Ældreråd her på siden.

Hvornår kan jeg stemme

Valg til Ældrerådet i Lejre Kommune afholdes tirsdag den 16. november 2021. Det er samme dag som valg til kommune- og regionsvalg. Valget sker som et fremmødevalg og de stemmeberettigede borgere vil, samtidig med valgkort til kommune- og regionsvalg, modtage valgkort til Ældrerådet.
Afgivelse af stemme til Ældrerådet foregår samme sted, hvor du stemmer til kommune- og regionsvalg. Alle stemmeberettigede borgere kan også brevstemme hos Borgerservice. Dato for opstart af brevstemmevalg vil blive annonceret på et senere tidspunkt

Se de opstillede kandidater til Ældrerådet i Lejre Kommune

De opstillede kandidater vil blive præsenteret her efter udløb af tidsfristen for opstilling, som er ... 2021.