Repræsentantskabet i HMN

HMN Naturgas I/S er et fælleskommunalt interessentskab, der ejes af 32 kommuner i Hovedstadsområdet og 25 kommuner i Midt- og Nordjylland.

Interessentskabets formål:
 at forestå distribution af naturgas, herunder anlæg og drift af
   distributionsnet
 at samarbejde med andre energiselskaber
 kan træffe beslutning om sammenslutning med et eller flere andre energiselskaber. Beslutningen herom træffes af
   repræsentantskabet med 2/3 flertal.

Repræsentantskabet er HMN Naturgas I/S’ øverste myndighed og består af 87 medlemmer.

Kommunalbestyrelsen skal udpege 1 repræsentant og 1 personlig stedfortræder til selskabets repræsentantskab. De udpegede personer skal være Kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Udpeget af Lejre Kommunes kommunalbestyrelse

Carsten Rasmussen (A)
Stedfortræder: Grethe Nørtoft Saabye (C)