UU-Roskilde

UU-Roskilde er et kommunalt fællesskab, der varetager kommunernes opgaver med vejledning i h.t. Lov om vejledning af valg af uddannelse og erhverv.

Bestyrelsen består af 9 medlemmer, hvoraf 7 har stemmeret i bestyrelsen:
- 2 kommunalbestyrelsesmedlemmer fra Lejre Kommune
- 2 byrådsmedlemmer fra Roskilde Kommune
- 1 medarbejderrepræsentant fra UU-Roskilde/Lejre
- 1 repræsentant for ungdomsinstitutionerne i UU-Roskildes område
- 1 repræsentant for arbejdsmarkedet i UU-Roskildes område

Tilforordnede (uden stemmeret)
- 1 repræsentant for administrationen i Lejre Kommune
- 1 repræsentant for administrationen i Roskilde Kommune

Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand

Kommunalbestyrelsen har udpeget to kommunalbestyrelsesmedlemmer

Marinus Bastian Meiner (F)
Carsten Helles Rasmussen (V)

1 repræsentant fra kommunens administration:
Direktør Jan Dehn