Skatteankenævn

Kommunalbestyrelserne skal i henhold til skatteforvaltningslovens § 8, stk. 3 og 4 indstille personer til Skatte- og Vurderingsankenævnene, som vil blive udnævnt af Skatteankestyrelsen.

Den nuværende funktionsperiode for såvel skatteankenævn- som vurderingsankenævnsmedlemmer udløb den 30. juni 2018, men er blevet forlænget til den 31. december 2018 som følge af vedtagelsen af det nye ejendomsvurderingssystem.

Skatteankestyrelsen har oplyst, at de nye kommunalbestyrelser fortsat skal indstille medlemmer til ankenævnene til den nye ordinære funktionsperiode, som løber fra den 1. januar 2019 til den 30. juni 2022.

Skatteankestyrelsen har videre oplyst, at der senere vil kunne ske ændringer, der får betydning for indstillingerne, da skatteministeren har tilkendegivet, at ministeren i starten af 2018 vil indlede drøftelser med Folketingets partier om indretningen af klagestrukturen fra 1. januar 2019.

Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune skal indstille 1 medlem og 1 suppleant til hvert nævn.

Medlemmer og stedfortrædere (udpeget uden for Kommunalbestyrelsen midte)

Bjarne Ego Jørgensen (A)
Suppleant: Poul Christensen (A)