Kommunekontaktrådet

Kommunekontaktrådene har til formål at arbejde for at fremme kommunernes fælles in-teresser i forhold til regionerne samt at varetage opgaver af fælles interesse for kommunerne i området. Borgmesteren er medlem er kontaktrådet. Når borgmesteren har forfald, deltager vice-borgmesteren jfr. KL´s love § 15, stk. 1.

Medlemmer

Carsten Rasmussen (A) (til en hver tid siddende borgmester)

Stedfortrædere for borgmesteren

Leif Valdemar Nielsen (A)