Vurderingsmænd for mark- og vejfred

I henhold til Mark- og Vejfredslovens §§ 21-22 beskikker kommunalbestyrelsen 3 vurderingsmænd.

Vurderingsmændene vurderer skader forvoldt af husdyr efter nærmere angivne bestemmelser i loven om mark- og vejfred.

Opgaven kan evt. varetages af hegnssynsmændene.

Medlemmerne behøver ikke være medlem af kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen beslutter samtidig, hvem der skal være formand.  

Medlemmer

Ole Møller (F) - formand for Hegnssynet
Hans Kongsgaard Nielsen (V)
Kristian Mølleborg (A)