Bestyrelsen for Ejerforeningen Solvang

Solvang er et botilbud i henhold til reglerne i servicelovens §§ 107 og 108.

Af vedtægterne for ejerforeningen Solvang § 5 fremgår det, at bestyrelsen består af 3 medlemmer. 1 medlem vælges af og blandt den til enhver tid siddende selskabsbestyrelse for Bramsnæs almennyttige Boligselskab (BAB).

1 medlem er den til enhver tid siddende formand for afdelingsbestyrelsen i BAB, afdeling Solvang. Hvis der ikke er valgt en afdelingsbestyrelse eller afdelingsbestyrelsen ikke udnytter denne ret, udpeger selskabsbestyrelsen for BAB 1 medlem til bestyrelsen.

Lejeren af servicearealet kan udpege en repræsentant til bestyrelsen. Hvis lejer ikke ønsker at udnytte denne ret, udpeger bestyrelsen for BAB af sin midte, én repræsentant til bestyrelsen.

Forstanderen på Solvang deltager som observatør på de ordinære bestyrelsesmøder.

Medlem fra Lejre Kommunalbestyrelse

Leif Valdemar Nielsen (A)