Huslejenævn og Beboerklagenævn

Huslejenævn

Huslejenævnet er fælles for Lejre og Roskilde kommuner.
Huslejenævnet er et tvistnævn, der afgør sager, hvor lejere og udlejere er blevet uenige. Nævnet behandler sager om privat udlejningsbyggeri. Sager om almennyttigt boligbyggeri afgøres i beboerklagenævnet.

Bekendtgørelse af regler gældende i Lejre Kommune I henhold til Boligreguleringslovens § 3 bekendtgøres, at Lejre Kommune har besluttet at Boligreguleringslovens § 1 samt kapitel VII skal være gældende i kommunen pr. 1. januar 2007.

Læs mere om det fælles huslejenævn for Lejre og Roskilde kommuner

Beboerklagenævn

Beboerklagenævner er fælles for Lejre og Roskilde kommuner. Beboerklagenævnet modtager klager for boliger i almennyttigt byggeri. Hvis din sag handler om privat udlejning skal den i stedet sendes til huslejenævnet.

Læs mere om det fælles beboerklagenævn for Lejre og Roskilde kommuner her