Repræsentantskab i SEAS-NVE

Som selskabets øverste organ beskæftiger repræsentantskabet sig med de energipolitiske temaer i regionen og har desuden til opgave at vælge SEAS-NVE's bestyrelse.

Kommunalbestyrelsen udpeger et medlem fra sin midte i henhold til vedtægternes punkt 6.1.

Medlem

Ivan Mott (Ø)