Vikingemarked i Sagnlandet

Vikingetidens sommermarkeder var fulde af liv, når der handledes med store og småvarer – fra Norske kværnsten til Afghanske karneolperler. Men handelspladser var også en koncentration af værdier og derfor interessant for røvere. Dette fik kongens mænd sat en stopper for – de handlende betalte skat til kongen og kongens mænd sørgede for markedsfreden og den fri handel. Men Markedspladser var også mødesteder, hvor vikingetiden spredt levende befolkning mødtes og alliancer, aftaler og stridsspøgsmål blev afgjort. Rets-tinget var forløbende for vore dages domstole. Her kunne skadelidet bringe deres sag for tinget og på forskellig vis afgjorde tingets 12 mænd sagen og afsagde dom og straf. Fra skriftlige kilder kender en smule til både retssager og straffe fra vikingetiden. På Ravnebjerg ting fortolker Sagnlandets personale og frivillige disse kilder og du kan være med ved en retssag og deltage i udmåling af skyld og straf.

Alder: 0-99 år
Sted / Adresse: Sagnlandet Lejre, Slangealléen 2, 4320 Lejre
Dato: Mandag d. 9. - Søndag d. 13. Juli
Tidspunkt: Hele dagen
Deltagerantal: Ubegrænset
Pris: Se www.sagnlandet.dk
Arrangør: Sagnlandet Lejre
Tilmelding: Billetter købes på Sagnlandets hjemmeside