Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget fordeler tilskud og anviser lokaler til foreninger og aftenskoler, der etablerer folkeoplysende virksomhed i kommunen.
Medlemmerne af udvalget vælger, ved stemmeflerhed, selv sin formand og næstformand.

Folkeoplysningsudvalget består af 15 medlemmer:

  • 2 medlemmer valgt af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.
  • 4 medlemmer indstillet af foreninger, der etablerer folkeoplysende voksenundervisning (aftenskolerne).
  • 5 medlemmer indstillet af idrætsforeningerne.
  • 2 medlemmer indstillet af alle de øvrige foreninger.
  • 2 medlemmer indstillet af se selvorganiserede grupper.

Efter valg til Folkeoplysningsudvalget er der 5. maj 2022 konstitueret nyt udvalg: 

Anne Lauridsen (-)
Jan Hovmand (-)
Lise Christensen (-)
Niels Behr (-)
Ole Meibom (-)
Ruth Nielsen (-)
William S. Jacobsen (-)
Christian Fjeldsted Andersen (V)
Inger-Lis Westergaard (-)
Jens Nielsen (-)
Marianne Rex Sørensen (-)
Ole Bjørn Hansen (-)
Peter Rasmussen (-)
Torben Hornuff Madsen (-)
Thomas Bisgaard (B)

William S. Jacobsen valgt som formand
Inger-Lis Westergaard valgt som næstformand

Jf. vedtægter for Folkeoplysningsudvalget afholder Folkeoplysningsudvalget møde mindst 1 gang i hvert kvartal og højest 7 møder årligt

Møderne i 2023 afholdes kl. 18 -21 på følgende datoer:

Tirsdag den 8. marts
Torsdag den 7. juni
Tirsdag den 12. september
Onsdag den 13. december

Du kan læse om de forskellige tilskud til folkeoplysende foreninger her.