Folkeoplysningsudvalget


Folkeoplysningsudvalget godkender foreninger og fordeler tilskud til foreninger og aftenskoler, der etablerer folkeoplysende virksomhed i kommunen.
Medlemmerne af udvalget vælger, ved stemmeflerhed, selv sin formand og næstformand.

Folkeoplysningsudvalget består af 15 medlemmer:

  • 2 medlemmer valgt af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.
  • 4 medlemmer indstillet af foreninger, der etablerer folkeoplysende voksenundervisning (aftenskolerne).
  • 5 medlemmer indstillet af idrætsforeningerne.
  • 2 medlemmer indstillet af øvrige frivillige folkeoplysende foreninger.
  • 2 medlemmer indstillet af andre foreninger, herunder selvorganiserede grupper.

Efter valg til Folkeoplysningsudvalget er der 5. maj 2022 konstitueret nyt udvalg: 

Anne Lauridsen (-)
Jan Hovmand (-)
Lise Christensen (-)
Niels Behr (-)
Ole Meibom (-)
Ruth Nielsen (-)
William S. Jacobsen (-)
Carsten Helles Rasmussen (V)
Inger-Lis Westergaard (-)
Jens Nielsen (-)
Marianne Rex Sørensen (-)
Ole Bjørn Hansen (-)
Peter Rasmussen (-)
Torben Hornuff Madsen (-)
Thomas Bisgaard (B)

William S. Jacobsen valgt som formand
Inger-Lis Westergaard valgt som næstformand

Jf. vedtægter for Folkeoplysningsudvalget afholder Folkeoplysningsudvalget møde mindst 1 gang i hvert kvartal og højest 7 møder årligt

Møderne i 2024 afholdes kl. 18 -21 på følgende datoer:

  • 14. marts
  • 19. juni
  • 17. september
  • 19. december

Du finder dagsordener og referater fra Folkeoplysningsudvalgets møder her.

Du kan læse om de forskellige tilskud til folkeoplysende foreninger her.