Faciliteter til rådighed

I Lejre er der masser af muligheder for at udfolde sig. En række faciliteter stilles til rådighed for foreninger og borgere. 

Guide til booking af lokaler

Luk alle
Åben alle

Sådan booker du lokaler

Du kan booke lokaler på to forskellige måder:

1. Via ansøgning i Conventus for foreninger og faste brugere der har brug for faste tider og behov for gentagende bookinger. 
2. Via Online-booking for privatpersoner, foreningsrepræsentanter og virksomheder der har brug for kortere tidsblokke der ikke er sat i fast skema. Booking kan max ske 14 dage frem, du finder link når du vælger en facilitet i listen nedenunder.  

1. Via ansøgning i Conventus 

Tryk på dette link som åbner et vindue i Conventus. Her logger du på med brugernavn og adgangskode. 

Tryk på "Booking" i den mørkegrå bjælke, herefter på "Ansøg" i den lysegrå og følg vejledningen. 

Der er to typer af ansøgninger:
a. Sæsonansøgningen. Denne er typisk en serie af ønsker for en hel sæson. Denne type indgår som en del af den lokalforankrede timefordeling og varetages af eksempelvis brugerråd i haller eller administrativt personale i kulturhuse mv. 

b. Den enkeltstående ansøgning. Denne indgår som en del af sæsonplanlægningen hvis det vedrører kommende sæson. 
Hvis det vedrører den nuværende sæson varetages den af administrativt personale med responstid på max. 10 dage.

 

Er du i tvivl om du skal betale for lokalet, henviser vi til www.lejre.dk/servicekatalog eller kontakt til haku@lejre.dk 

Sådan opretter du dig som bruger

Hvis du bruger Online-booking, kan du oprette dig når du skal til at booke tiden. 

Hvis du ansøger gennem Conventus skal du Trykke på dette link for at komme til Conventus  som er Lejre Kommunes bookingsystem.

Udfyld de påkrævede felter og indsend formularen, åben din angivne mail og og anvisningerne. Du er herefter klar til ansøge om lokaler.

OBS. I "pakke" feltet skal du vælge PRO, i priskategorien vælge cirka antal af jeres medlemmer. 
Du skal ikke tage notits af den licenspris der angives. I modtager ikke regning da det indgår som en del af Lejres Kommuneaftale.   

Priser for Lokaleleje (takstblad)

Det er gratis at låne lokaler for:

  • Frivillige folkeoplysende foreninger og aftenskoler godkendt af Folkeoplysningsudvalget.
  • Foreninger, institutioner, sammenslutninger og grupper af borgere hvis arrangement eller virksomhed har et kulturelt, idrætslig, oplysende eller pædagogisk sigte herunder også grundejerforeninger. Arrangementet må ikke være kommercielt.
    Det er en forudsætning, at brugerne er hjemmehørende i Lejre Kommune.

Du skal betale, hvis der er tale om:

  • Foreninger og grupper der ikke har et kulturelt formål eller ikke er godkendt i henhold til Folkeoplysningsloven.
  • Foreninger eller initiativtagere der ikke er hjemmehørende i Lejre Kommune.
  • Erhvervsvirksomheder.
  • Privatpersoner.
  • Brancheforeninger og specialforbund.
  • Entrégivende arrangementer hvor indtægten ikke går til en forening eller humanitært formål. Hvis entréindtægten går til kommercielt formål, skal der betales leje. Hvis entréindtægten går til foreningens aktivitetsområde, skal der ikke betales leje.


Der vil desuden kunne opkræves betaling for aktiviteter, der påfører kommunen ekstra udgifter til f.eks. opsyn, rengøring, forbrugsafgifter, udgifter til alarmselskaber, brandvæsen og lignende.

Gældende for Kultur og fritidsfaciliteter

Lokaletype

Pris i 2023

Hal

630 kr./ time

Springgrav i hal

419 kr./ gang

Gymnastiksal/Multisal

298 kr./ time

Lokale (inkl. borde, stole mv.) u/ 50 m2

286 kr./ time

Lokale (inkl. borde, stole mv.) o/ 50 m2

402 kr./ time

Dagspris

8 x timetakst

Weekendpris

16 x timetakst

Varmtvandsbassin, Bøgebakken

399 kr./ time

Opstilling af borde, stole og scene (pr. medarbejder)

297 kr./ time

Rengøring (pr. medarbejder)

297 kr./ time

Udlejning af stole

15 kr./ stk

Udlejning af borde ca. 120x 80 og ca. 180 x80 

45 kr./ stk

Projektor og teknik

336 kr./ gang

Overnatning

29 kr./ person

Bad

22 kr./ person

Fodboldbane

615 kr./ time

Forberedelsestid ifm. lokaleudlejning

Gratis


Taksterne for leje af lokaler er beregnet på baggrund af markedsvilkår. Der er indhentet priser og beregnet
gennemsnitspris
Ved lån/ leje af lokaler følger standardinventar med i prisen. Dvs. i et mødelokale er der fx. borde + stole med
i prisen. Ovenstående priser gælder for leje af inventar ud over standardinventar.
Priserne gælder også for udlejning af borde, stole mv. separat, dvs. uden samtidig leje af lokaler. Priserne er
afhentningspriser. Det er ikke muligt at få borde, stole mv. leveret.

Sådan opdaterer du jeres profil i Conventus

En gang om året skal jeres profil opdateres i Conventus. Det skal blandt andet sikre, at det er de rette som modtager informationer og indsender dem. Den person der har oprettet profilen i Conventus, en formand eller ansvarlig for booking er formentlig oprettet med administratorrettigheder og kan foretage ændringer: 

1. Log ind i Conventus ved at trykke på dette link. Når du er logget ind, skal du trykke på den orange knap der hedder "Stamdata"
På siden for stamdata skal du kontrollere at oplysningerne er korrekte.

2. Kontroller at hele bestyrelsen er oprettet i Conventus med administratorrettigheder. Dette gør du ved at:
a. trykke på "ADMINISTRATION" i den sorte fanebjælke. 
b. trykke på "BRUGERE" i den grå menu til venstre og vælge menupunktet "Brugere"
c. Vælg hver bruger og kontroller at de er markeret som administrator og at de er en del af ledelsen.
d. Du kan oprette medlemmer af bestyrelsen som mangler i oversigten ved at trykke på "Ny bruger" 

3. Kontroller at bestyrelsesmedlemmer er tildelt den rigtige rolle i Conventus. Dette skal bruges, når der fx skal underskrives blanketter. Du gør det ved at:
a. trykke på "ADRESSEBOG" i den sorte fanebjælke.
b. adressebogen åbner og herefter trykker du på "Ledelsen" ude til venstre.
c. trykke på den orange knap "Tilføj / Fjern". Du kan nu tildele roller og herefter trykke på "udført" i bunden af vinduet.

Jeres profil er nu opdateret. 

Tidsplan for sæsonansøgninger

1. januar – 31. marts Foreninger lægger deres ansøgninger om tider i Conventus. (8-22)
Dette gælder sæsonbookinger og enkeltstående bookinger.
1. marts – 31. marts
Teknisk drift lægger ønsker til faste tider (fx rengøring af gulve mv.) ind i Conventus. (8-16)

Skoler lægger deres forventede skema til kommende sæson i Conventus. (8-22)
Det forventede skema kan være baseret på foregående års skema og markerer den forventede brug af faciliteter. 
1. april – 31. april Timefordelingsmøder afholdes / fordeling af tider foretages. Brugerrådsformænd indkalder og afholder timefordelingsmøder. Enkeltstående bookinger og sæsonbookinger godkendes og fordeles på brugerrådsmøde (16-22 tider)
Tider i dagtimerne kan indtænkes og "reserveres" så der, om muligt, kan tages højde for det i skemalægningen. (8-16)
1. maj – 10. maj Hvis ikke brugerråd fordeler tider inden 1. maj fordeler Folkeoplysningsudvalget / administrationen tider (16-22)
1. maj – 1. juni Foreninger detailbooker efterfølgende tildelte tider senest den 1. juni (16-22)
1. juni – 1. juli Opdatering / justering af skolers skemaer. (8-16)
Fordeling af tid ved konflikter mv. (16-22)
Ledige tider synliggøres på tværs af faciliteter via lejre.dk (8-22)
15. juni Foreløbig godkendelse af sæsonbookingen med forbehold for ændringer i skolernes skema. (8-22)
15.juni -1. juli Foreninger med senioraktiviteter lægger ansøgninger ind i ledige dagtimer. (8-16)
Timefordelingsansvarlige godkender løbende. (8-22)
1. august Skolernes sidste justeringer finder sted (8-16)
   

 

Lokaler og faciliteter som kan bookes
Du kan også se en lokaleoversigt og kalender ved at trykke her

Luk alle
Åben alle

Aktivitetshuset i Kirke Sonnerup

Kirke Hyllinge hallen

Sæby Gershøj hallen