Hvalsø Kulturhus

Skolevej 12, 4330 Hvalsø

Luk alle
Åben alle

Kultursalen

Kultursalen er velegnet til koncerter, teaterforestillinger, foredrag, udstillinger og produktionsøver med videre.
Salen er 136 m² og måler 9,5 x 15 meter. Her kan være op til 180 personer.

Kulturstrædet

Kulturstrædet er med sine trapper velegnet til historiefortælling for børn eller mindre arrangementer, hvor der kan stilles stole og caféborde op. Det kan være små koncerter og ferniseringer. Her er der også god vægplads til udstillinger.
Strædet er 194 m² og måler 22 x 6,5 meter. Her kan være maksimalt 170 personer.

Rytmik-/Musiklokalet

Rytmik-/Musiklokalet er 51 m² og måler 6 x 8,5 meter. Her kan være op til 20 personer. 

Køkkenet

Køkkenet er 18 m² og måler 3 x 6 meter og her kan være maksimalt 18 personer.
Der er siddepladser i køkkenet og det kan derfor også benyttes til små møder. 

Praktiske informationer

Kulturhuset stiller en række faciliteter til rådighed for brugerne af huset:

  • Projektor og flip-over
  • Lærred i Kultursalen
  • Mørklægningsgardiner i Kultursalen
  • Scene der kan indstilles i tre højder (Skal bookes separat)
  • Flygel
  • Scenelys (skal bookes separat)
  • Mikrofoner og musikanlæg (skal bookes separat)
  • Køkken med service til ca. 40 personer, kaffemaskine, el-kedel, mikroovn, komfur, opvaskemaskine, samt køleskab med fryser
  • 100 stole. 15 stk caféborde (80 cm i diameter), 13 stk borde i størrelsen 80*180 cm. 

Værd at vide om kulturhuset

Driftsjournal ved arrangementer på mere end 50 personer

Har du booket lokaler i Hvalsø Kulturhus og deltager der mere end 50 personer i dit arrangement, skal du bekræfte og underskrive i kulturhuset driftsjournal, at du er bekendt med husets brandforanstaltninger jf. Lejre Brandvæsenets bestemmelser for forsamlingslokaler i Lejre Kommune.
Driftsjournal forefindes ved teknikskab i kultursalen.

Tjekpunkter til driftsjournal

Lovpligtig arbejdsskadeforsikring til frivillige

Skal jeres forening rykke rundt på scenelyset i kultursalen? Skal der flyttes tunge sætstykker? Så skal I måske have en arbejdsskadeforsikring. ’Center for Frivilligt Socialt Arbejde’ har en rådgivningsguide om, hvornår I skal tegne lovpligtig arbejdsskadeforsikring for frivillige i jeres forening eller organisation. Læs mere her

Oversigt på PA-inventar

Retningslinjer for brug af Hvalsø Kulturhus

OBS: Booking af Lejre Kommunes musik- og Øvelokaler, skal bookes under Øvelokaler (dette gælder også musiklokalet i Hvalsø Kulturhus samt Musikcontaineren)

Med dette regelsæt beskrives rammerne for brugen af Hvalsø Kulturhus. Den overordnede hensigt er at tilbyde, Hvalsø Kulturhus som et åbent og tilgængeligt hus for derigennem at styrke kulturen og oplysningen i Lejre Kommune.

Foreninger, offentlige institutioner og grupper hjemmehørende i Lejre Kommune, hvis arrangement eller virksomhed har et kulturelt, oplysende eller pædagogisk sigte, kan vederlagsfrit få stillet sal eller lokale til rådighed. Foreninger mv. skal kunne dokumentere, at de er hjemmehørende i Lejre Kommune.

Foreninger, grupper mv. der ikke har et kulturelt formål eller ikke er godkendt efter folkeoplysningsloven, kan mod betaling af et gebyr benytte lokalerne. Erhvervsvirksomheder i eller med tilknytning til Lejre Kommune kan ligeledes mod betaling af et gebyr benytte lokalerne. Som hovedregel skal erhvervsmæssige sammenkomster og arrangementer  lave et kulturelt eller oplysende islæt og må  primært ikke have et kommercielt formål.  Gebyret fastsættes en gang årligt af bestyrelsen og tager udgangspunkt i markedsprisen.

Lejre Kommunes administration kan, uanset formål, benytte lokalerne efter aftale med sekretariatet.

Kulturhuset kan ikke benyttes til private arrangementer.

Ansøgning om lokaler indleveres som hovedregel senest 4 uger før arrangementet ved henvendelse til sekretariatet for Kulturhuset.

Personen der booker skal være fyldt 18 år og foreningen/gruppen, der booker, er ansvarlig for enhver skade, der under benyttelsen forvoldes på lokaler og inventar.

Reservering af lokaler for en samlet sæson (august - juli) sker efter ansøgning til Kulturhusets sekretariat. Ved udgangen af en sæson bortfalder reservationsaftalen uden videre.

Fordelingen af tider arrangementer og møder for en sæson prioriteres ud fra følgende rækkefølge:
1. Kulturelle arrangementer
2. Arrangementer med offentlig adgang som ikke er kulturaktiviteter, ex. borgermøder, kommunale arrangementer mv.
3. Foreninger godkendt efter folkeoplysningsloven og kommunens mødeaktiviteter
4. Foreninger der ikke er godkendt efter folkeoplysningsloven, private virksomheder

Foreninger, grupper mv. der ikke har et kulturelt formål eller er godkendt over folkeoplysningsloven samt erhvervsvirksomheder kan maksimalt forhåndsreservere 8 mødedage for en sæson.

Kulturhuset forbeholder sig ret til at aflyse enkeltdage i sæsonaftaler, og dette bør især påregnes hvor brug af lokalerne vedrører løbende mødeaktiviteter. Sådanne mødeaktiviteter viger altid for egentlige åbne kulturelle eller oplysende arrangementer. Aflysninger skal dog ske med minimum 3 ugers varsel. Sekretariatet forsøger ved aflysning at tilbyde alternative lokaler.

Foreninger der benytter Kulturhuset til mødeaktiviteter forpligter sig til årligt at afholde min to åbne og offentlige kulturarrangementer i Kulturhuset, som annonceres på kommunens oplevelseskalender.

Det kan, mod betaling, bestilles opstilling og nedtagning af en standardopstilling af scene, borde og stole ved henvendelse til sekretariatet for Kulturhuset så vidt muligt senest 2 uger før et arrangement. Der tages forbehold for sygdom og ferier på grund af begrænset personale ressource. 
Gebyret fastsættes af bestyrelsen.

Det er muligt, mod gebyr og efter aftale, at  benytte kulturhusets lys- og lydanlæg. Gebyret fastsættes af bestyrelsen.

Brugerne efterlader lokalerne i ryddelig og fejet stand. Udgifter til evt. ekstra rengøring betales af brugeren.
Lokalerne ryddes samme dag / aften som arrangementet har fundet sted med mindre andet er udtrykkeligt aftalt med sekretariatet.

Kulturhuset hæfter ikke for lejers eget udstyr.

Nøglebrik udleveres og aftales nærmere med Lejre Musikskoles administration ved bekræftelse af bookingansøgning.

Kulturhusets personale vejleder efter aftale i brug af husenes faciliteter.

Rygning i Kulturhuset er ikke tilladt.

Regelsættet revideres årligt og suppleres af et taksblad samt et ordensreglement for brug af huset.

Godkendt af udvalget for Kultur og Fritid d. 5/9-2012

Kontakt bestyrelsen og foreningerne

Foreningen Hvalsø Kulturhus afholder generalforsamling mandag d. 15. april 2024 kl. 17.30 i Hvalsø Kulturhus.
Har du lyst til at være en del af det frivillige fællesskab omkring Hvalsø Kulturhus, så kom og vær med

Forperson Mikael B. Hansen (Sangskrivere.dk)
T: 30921518 M:mbh@fsek.dk

Næstforperson Jesper Schlamovitz (Kulturkaravanen)
M: formand@kulturkaravanen.dk

Kassér Stefan Moulvad (Lejre Musik- og Billedskole)
T: 20514501 M:stmo@lejre.dk

Sekretær Carina Uhre (Hvalsø Kulturhus)
T: 21562085 M:cauh@lejre.dk

(Foreningen for hjemmepassede børn)
M:hjemmeborn.lejre@gmail.com

Morten Brunbjerg (Skriveenglene)
T: 41676989 M:mail@mortenbrunbjerg.dk

Tobias Mortensen (Lejre Bibliotekerne)
T: 21562431  M:tomo@lejre.dk

Her kan du se kalender for kulturhuset (kræver, at du accepterer cookies til statistik).