Parkering

Lejre Kommune har intet parkeringsregulativ. Derfor er det de landsdækkende p-regler i Danmark som er gældende. Du kan læse mere om dem her.

Hovedreglerne er kort fortalt

Det er forbudt at holde på fortovet - både helt og delvist.
Køretøjer, hvis tilladte totalvægt ikke overstiger 3500 kg, må uden for tættere bebygget område standse og parkere med en del af køretøjet på fortove.
I tættere bebygget område med yderrabat vil det ikke være tilladt at holde i yderrabatten.
Uden for tættere bebygget område er det tilladt for køretøjer under 3500 kg at parkere i yderrabatten.

Se eksempler på dette i den grønne boks til højre på denne side.

På gader og veje, hvor pladsen er trang, skal bilisterne vænne sig til at parkere forskudt i begge vejsider, dvs. ikke over for hinanden. På den måde kan store køretøjer også komme igennem. Køretøjerne må ikke holde til ulempe for andre og for trafikken.

I vejkryds

I vejkryds skal du fortsat holde 10 meter fra tværgående kørebane/cykelsti.

Husk at det er politiet der administrerer færdselsloven og derunder også parkeringsreglerne - derfor har kommunen ingen lovhjemmel her.