Biodiversitet på kommunale grønne arealer

Lejre Kommune ønsker, at gøre en forskel for en vild og rig natur. Derfor har vi igangsat forskellige tiltag, som du kan læse mere om herunder.

Luk alle
Åben alle

Nedenstående illustration viser inden for hvilke områder Lejre Kommune er med til at øge den vilde natur og biodiversitet i kommunen.

 

 

Naturgræs og mosaikslåning på kommunale arealer

Fra 2021 har vi besluttet at ændre driften på flere kommunale arealer til naturgræs. Det betyder, at vi kun slår arealerne 1-2 gange om året og eksperimentere med at slå i mosaik til glæde for dyrelivet og blomsterplanter.

Mosaikslåning betyder, at hele arealet ikke slås samtidigt, men at man i stedet lader noget græs være langt, når andet bliver slået.

På den måde sikres det, at flere forskellige planter får mulighed for at sætte blomster og smide frø, hvilket giver et bedre pollengrundlag for bestøvende insekter. Desuden giver det også et tilflugtssted for insekter og andre smådyr (#dkvild).

Lejre Kommune ønsker at fremme en mere varieret biodiversitet på kommunens grønne områder, som for eksempel grøftekanter og rabatter, ved at fjerne afklippet græs i forbindelse med slåning. Udfordringen ligger i, at det overskydende græs, der får lov at blive liggende, frigiver næringsstoffer, der netop får græs til at stortrives og kvæle udbredelsen af en større artsrigdom.

Formålet med casen er at blandt andet at finde rentable indsamlingsmetoder af græs på kommunale arealer, ved at undersøge, hvordan nyt maskinel eller nye indsamlings- og anvendelsesmetoder kan give mulighed for at opsamle biomassen uden merudgifter for kommunen. Derudover ønsker casen at afdække, hvordan det indsamlede græs kan udnyttes bedst muligt, eksempelvis til foder, proteinudvinding eller biogas (#dkvild).

Lejre Kommune ønsker at være en del af en bevægelse, der gør en forskel for en vild og rig natur.

Vi ønsker at gøre en positiv og konkret forskel for de vilde arter på kommunens grønne arealer. Derfor er Lejre Kommune meldt ind i foreningen Vild Med Vilje. 

Se også vores subsite på Vild Med Vilje.