Læs om Lejre Kommunes vintertjeneste

Når vejene bliver sne- og isglatte rydder Lejre Kommune offentlige veje og stier, så du kan komme sikkert frem.

Se på trafikkortet, hvilke veje der er blevet saltet 

Læs mere om snerydning og saltning

Luk alle
Åben alle

Lejre Kommune rydder offentlige veje og stier for sne og foretager glatførebekæmpelse i henhold til Lejre Kommunes Vinter- og Renholdelsesregulativ.

Vejene er opdelt i 4 vintervejklasser. Nærmere beskrivelse af klassificeringen fremgår af regulativet.

Husk at du som grundejer skal rydde fortov og sti ud for din ejendom for sne og træffe foranstaltninger mod glat føre. På private veje og private fælles- veje og stier gælder forpligtelserne endvidere på kørebanen.

Ved problemer med vintervedligeholdelse kan du kontakte Lejre Kommunes vagttelefon 21 25 24 76

 Se hvor der bliver saltet og ryddet sne.

På Vejdirektoratets trafikkort kan du få et overblik over den trafikale situation i Danmark, og se hvornår, der er blevet ryddet sne og saltet. Du finder trafikkortet på Vejdirektoratets hjemmeside.

Klik på de informationer, som du vil vide mere om og zoom ind på kortet.

Hvis du vælger at klikke på boksen "Snerydning og saltning", viser kortet, hvornår der sidst er blevet saltet og sneryddet på vintervejklasse I- og II-veje i Lejre Kommune. Vær opmærksom på, at trafikkortet ikke skelner mellem saltning og snerydning.

Se trafikkortet her

Veje, stier og pladser i Lejre Kommune er opdelt i fire klasser: 1,2,3 og 4 og vedligeholdelsen sker efter vejens betydning for trafikken. Se herunder:

  Beskrivelse Service                                     
1 Omfatter veje som udgør det trafikale bindeled inden for regionen, eksempelvis motorveje og højest prioriterede indfalds- og omfartsveje.

Veje til hospitaler, brand- og redningsveje, beredskaber, livsvigtige institutioner o.lign.
Saltning hhv. snerydning udføres på alle tider af døgnet.

Glatførebekæmpelse tilstræbes ved præventiv saltning efter behov.

Snerydning igangsættes efter behov, så færdslen i videst muligt omfang kan afvikles uden gener.
2 Omfatter veje som udgør bindeleddet mellem gennemfartsveje og lokalvejene.

Eksempelvis veje mellem enkelte bysamfund eller kvarterer i større byer, fordelingsveje i industri- og boligområder, vigtige P-pladser o.lign.
Saltning hhv. snerydning udføres som minimum mellem kl. 5.00 og 21.00.

Indsats igangsættes først, når opgaverne på klasse I-veje er under kontrol.

Glatførebekæmpelse foretages ved konstateret glatføre og kun inden for nævnte tidsrum.

Snerydning igangsættes efter behov inden for nævnte tidsrum, så færdslen kan afvikles i videst muligt omfang uden væsentlige gener.

Ved kraftigt isslag og snefald udføres glatførebekæmpelse og snerydning hele døgnet.
3 Omfatter lokalveje og pladser, som har betydning for afvikling af den lokale trafik.

Eksempelvis boligveje og veje på landet, samt øvrige P pladser o.lign.
Saltning/grusning hhv. snerydning udføres mellem kl. 07.00 og 15.00.

Indsats igangsættes når opgaverne på klasse I og II veje er underkontrol og kun inden for nævnte tidsrum.

Ved kraftigt isslag og snefald udføres glatførebekæmpelse og snerydning mellem kl. 5.00 og 21.00.
4 Omfatter veje til områder som få bruger og mindre boligveje. Saltning/grusning hhv. snerydning udføres på hverdage (mandag til fredag) mellem kl. 07.00 og 15.00.

Indsats igangsættes kun i alvorlige situationer med sne og kraftigt islag, og når opgaverne på klasse-3-veje er afsluttet og det fornødne beredskab er disponibelt.