Lån af kommunale arealer og veje

I Lejre Kommune har du mulighed for at ansøge om tilladelse til at låne et kommunalt område eller råde over vejen.

Ansøg om afholdelse af udendørsarrangement

Ansøg om anbringelse af container m.v. på veje

Ansøg om tilladelse til gravearbejde

Læs mere om lån af kommunale arealer og veje

Luk alle
Åben alle

Lån af pladser og grønne arealer 

Lejre Kommunes grønne arealer kan bruges af alle og benyttelsen af de kommunale arealer er efter "først til mølle" princippet. Lejre Kommune råder dog til, at booke pågældende område på forhånd ved større arrangementer. Grupper på mindst 10 personer kan booke vores shelter- og teltpladser. Booking foretages via selvbetjeningsløsningen "Ansøgning om afholdelse af udendørsarrangement".

Dette betyder ikke, at man har ene og alene har råderet over arealet, idet man skal acceptere at andre kan bruge arealet samtidigt med pågældende arrangement. 

Du kan læse mere om udendørs faciliteter i Lejre Kommune her eller på Naturstyrelsens hjemmeside www.udinaturen.dk (virker ikke i browseren Internet Explorer).

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Trafik i Center for Teknik & Miljø.

Lån af vejareal til vejfest, opstilling af container, motionsløb m.m.

Det er kommunen der råder over de offentlige vejarealer, tilladelser til at benytte vejarealer gives jf. Vejlovens § 80 og 81.

Afvikling af cykelløb igennem Lejre Kommune kræver ikke politiets godkendelse, der skal man blot overholde gældende færdselsregler. Ønsker man at opsætte genstande på og ved vejen, f.eks. start- og mål områder, toiletvogne, borde, boder mm., så skal Lejre Kommune give tilladelse.

Trafiksikkerhed ved lån af vejareal

Kræver dit arrangement en midlertidig afspærring af veje, nedsættelse af hastighed og/eller prioriteret kørsel, så skal du sammen med ansøgningen sende en skilte- og afmærkningsplan, hvorpå der tydeligt skal være angivet omkørselsrute, så vi undgår at der sker uheld og så trafikken kan forløbe uden større ophobninger. Afspærringen skal udføres med godkendte og lovpligtige vejskilte/afspærrings materiel og du skal på dit kort vise, hvor og hvilken afspærring du ønsker at opsætte. 

Da Politiet skal give deres samtykke til en trafikafviklingsplan i.h.t. færdselslovens § 92. (§ 95), skal denne slags ansøgninger være modtaget hos Lejre Kommune, senest 3 uger før arrangementets start.

Kræver dit arrangement en midlertidig afspærring af veje, nedsættelse af hastighed og/eller prioriteret kørsel, så skal du sammen med ansøgningen sende en skilte- og afmærkningsplan, hvorpå der tydeligt skal være angivet omkørselsrute, så vi undgår at der sker uheld og så trafikken kan forløbe uden større ophobninger. Afspærringen skal udføres med godkendte og lovpligtige vejskilte/afspærrings materiel og du skal på dit kort vise, hvor og hvilken afspærring du ønsker at opsætte. 

Da Politiet skal give deres samtykke til en trafikafviklingsplan i.h.t. færdselslovens § 92. (§ 95), skal denne slags ansøgninger være modtaget hos Lejre Kommune, senest 3 uger før arrangementets start.