Hvad sker der på vejene

Orientering om kommende anlægsarbejder i kommunen.

Renovering af fortovene i Englerup uge 32-34.

Fortovene i modsatte side af gadebelysningen renoveres. Fliser justeres og der lægges nye asfaltborder.

Der vil ikke forekomme trafikale restriktioner.

Projektleder: Mette Persson