Ansøgning om opsætning af Nabohjælp-skilte

Alle ansøgninger til opsætning af Nabohjælp skilte skal igennem Lejre Kommune og søges via selvbetjeningsløsningen virk.dk. Selve skiltene skal bestilles hos Nabohjælp. Du skal bruge dit nem-ID.

Nabohjælp

På mindre boligveje kan beboerne få lov til at sætte Nabohjælp-skilte op, hvis beboerne er enige om at deltage i Nabohjælp-ordningen. 
Materiale og gode råd kan ses på Det Kriminalpræventive Råd 

Nabohjælp-skilt på vejareal

Cykelsti, fortov, rabat og selve vejen hører til vejarealet.

Hvis skiltene ønskes sat op på vejarealet, skal Lejre Kommune godkende placering. Det gælder både for offentlige og private veje og stier. Ansøgningen skal sendes gennem virk.dk og der skal du i kortet indtegne præcist hvor du ønsker at anbringe nabohjælp skiltet/skiltene. Vedlæg samtidig et oversigtskort hvor det tydeligt fremgår hvor skiltet/skiltene skal stå. 

Nabohjælp-skiltet skal sættes op på en særskilt stander

Nabohjælp-skilte er ikke færdselsafmærkning. Ifølge Færdselsloven må skilte, der ikke er færdselsafmærkning, ikke placeres på eller i forbindelse med færdselstavler, afmærkning på kørebanen, signalanlæg eller anden afmærkning eller indretning på eller ved vej til regulering af eller til vejledning for færdslen.

Ansøger kan selv sætte skiltene op, når godkendelsen er modtaget.

Læs mere i Færdselsloven § 99, stk. 2.

Nabohjælp-skilt på privat areal

Opsætning af skilte på privat grund kræver som udgangspunkt ikke byggetilladelse, du behøver derfor ikke at ansøge om opsætning af skiltene. Dog skal du være opmærksom på, at der kan være lavet en lokalplan for det pågældende område, hvori der kan være stillet krav til opsætning af skilte.

Ved opsætning på privat grund skal det til hver en tid sikres, at skiltet ikke forringer oversigtsforholdene for trafikanterne.