Lån af kommunale arealer og veje

Her kan du se, hvilke muligheder du har i forbindelse med lån af Lejre Kommunes arealer og veje. Bemærk at vi i Lejre Kommune, har en sagsbehandlingstid på min. 10 arbejdsdage fra modtagelsen, så derfor er det en god ide, at søge om lån i god tid.

I Lejre Kommune har du mulighed for at ansøge om tilladelse til at låne et kommunalt område eller råde over vejen. Der skal overholdes nogle retningslinjer i forbindelse med lån af kommunens areal, som du kan læse yderligere om.
Til højre på denne side kan du finde yderligere oplysninger om de forskellige muligheder samt retningslinjerne for lån.

Kræver dit arrangement en midlertidig afspærring af veje, nedsættelse af hastighed og/eller prioriteret kørsel, så skal du sammen med ansøgningen sende en skilte- og afmærkningsplan, hvorpå der tydeligt skal være angivet omkørselsrute, så vi undgår at der sker uheld og så trafikken kan forløbe uden større ophobninger. Afspærringen skal udføres med godkendte og lovpligtige vejskilte/afspærrings materiel og du skal på dit kort vise, hvor og hvilken afspærring du ønsker at opsætte. 

Da Politiet skal give deres samtykke til en trafikafviklingsplan i.h.t. færdselslovens § 92. (§ 95), skal denne slags ansøgninger være modtaget hos Lejre Kommune, senest 3 uger før arrangementets start.

Brand- og redningsveje må ikke blokeres. 

Vær opmærksom på, at der her kun gives tillladelse til brug og lån af kommuneale områder og veje. Hvis dit arrangement kræver andre tilladelser, så skal du søge den/dem særskilt hos den enkelte myndighed.

Afspærringsmateriellet kan mod aftale, lånes af Vej & Park. 

Ansøgning om råden over offentlige arealer og veje skal gøres her på siden, i den grønne boks til højre.

Vil du låne vejen til vejfest, opstilling af container, motionsløb m.m. kan du her læse om hvad du skal gøre ved lån af kommunens vejarealer.

Det er kommunen der råder over de offentlige vejarealer, tilladelser til at benytte vejarealer gives jf. Vejlovens § 101 og 102.

§ 101 benyttes til ansøgning om gravearbejder, mens § 102 benyttes ved særlig råden over offentligt vejareal.

Afvikling af cykelløb igennem Lejre Kommune kræver ikke politiets godkendelse, der skal man blot overholde gældende færdselsregler. Ønsker man at opsætte genstande på og ved vejen, f.eks. start- og mål områder, toiletvogne, borde, boder mm., så skal Lejre Kommune give tilladelse .

Har du nogle spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte Center for Teknik & Miljø.

Her kan du læse om hvad du skal gøre, hvis du vil låne kommunale pladser og grønne arealer 

Lejre Kommunes grønne arealer kan bruges af alle og benyttelsen af de kommunale arealer er efter "først til mølle" princippet. 

Lejre Kommune råder dog, ved større arrangementer, at booke pågældende område på forhånd.

Dette betyder ikke, at man har ene og alene råderet over arealet, man skal acceptere at andre kan bruge arealet samtidigt med pågældende arrangement. 

Vi skal have din ansøgning i god tid, og du skal overholde retningslinjerne som du kan finde i dokumentboksen til højre.

Tilladelsen skal søges her på hjemmesiden. Husk altid at oplyse så mange detaljer som muligt, eventuelt i form af en tegning, et kort, et luftfoto eller anden form for bilag til selve ansøgningen og du finder retningslinjerne i dokumentboksen til højre.