Skorstensfejer

Skorstene, som er tilsluttet enten et oliefyr, pejs, brændeovn eller lignende, skal undersøges og renses mindst en gang om året.

 

Læs mere om reglerne her

Rensning af ildsted

Dit ildsted (brændeovn, pejs mv.) skal meddeles til kommunen, idet dette skal fremgå af din BBR-ejermedelelse.
Det er vigtigt, at reglerne for, hvornår en skorsten skal renses, overholdes. Skorstensfejeren skal undersøge om ildstedet og røgrør har mangler, og om der er brandfare. Skorstensfejeren skal også undersøge om installationerne i det hele taget er i orden.

 Bruger du brændeovn eller anden fastbrændselsovn, se mere her.

Betaling

Det er skorstensfejeren, der står for opkrævning af betaling efter hvert besøg.

Klagemuligheder

Lejre Kommune er forpligtet til at påse, at ildsteder fejes og undersøges i henhold til bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for skorstene og ildsteder. Er du uenig med skorstensfejeren omkring din skorstensfejning, bør du i første omgang kontakte skorstensfejermester Tom Skovgaard og få en uddybende forklaring. Hvis du efter kontakt med skorstensfejermesteren stadig ikke er enig, kan du henvende dig til Lejre Kommune. Lejre Kommune vil derefter træffe en afgørelse i sagen.

Du kan læse mere om reglerne for skorstensfejning i Bekendtgørelse 1335 af 15-12-2009 om brandværnsforanstaltninger for skorstene og ildsteder.