Din ejendomsskat

Her kan du læse om ejendomsskat, og hvor du kan få svar på dine spørgsmål.

 • Hvis du har spørgsmål til ejendomsskat i 2023 eller tidligere, er det stadig kommunen, du skal henvende dig til.

 • Har du spørgsmål til din ejendomsskat fra 2024 og frem, herunder lån til betaling af ejendomsskatter, så skal du kontakte Skattestyrelsen på 72 22 18 18.

 • Har du derimod spørgsmål til din nye ejendomsvurdering, så skal du kontakte Vurderingsstyrelsen på 72 22 16 16, eller du kan se mere på www.vurderingsportalen.dk.
Luk alle
Åben alle

Har du modtaget nye Ejendomsskattebilletter for årene 2021, 2022 og 2023? Så læs med her

Din boligskat bliver genberegnet og efterreguleret på baggrund af den nye 2020-vurdering fra Vurderingsstyrelsen.

Den boligskat du har betalt for skatteårene 2021, 2022 og 2023, var beregnet på et midlertidigt grundlag, da den endelige 2020-vurdering på daværende tidspunkt endnu ikke var klar.

Nu har Vurderingsstyrelsen færdiggjort den nye 2020-vurdering og de nye endelige boligskatter er nu beregnet for de 3 år. Hvis der er ændringer, bliver skatten reguleret automatisk og du får tilsendt nye Ejendomsskattebilletter.

Reguleringen sker altid til den aktuelle ejer på tidspunktet for udsendelsen af efterreguleringen.

Hvis du har betalt ejendomsskat af en for høj vurdering, så får du penge tilbage, dette sker helt automatisk til din NemKonto.

Hvis der er stigninger i grundskylden, vil stigningen enten blive indefrosset eller også vil den blive opkrævet i en 3. rate. Dette kan du se på Ejendomsskattebilletten. Læs mere om indefrysningsordningen her: Indefrysning af stigning i grundskyld

Hvis du har fået indefrosset grundskyld på dine nye Ejendomsskattebilletter og ikke ønsker denne rentefrie indefrysningsordning, kan du afmelde dig den via Borger.dk ved at klikke her Fra-/tilmelding af indefrosset grundskyld

Vurderingsstyrelsen udsender i den kommende tid efterreguleringerne, som vil medføre at borgere i hele landet vil modtage nye Ejendomsskattebilletter for årene 2021, 2022 og 2023, hvis der er sket ændringer i deres Ejendomsskat.

De planlagte efterreguleringer udsendes:

 • 6. - 7. april
 • 13. - 14. april
 • 27. - 28. april
 • 4. -5 maj
 • 25. - 26. maj
 • 29. - 30. juni
 • 10. - 11. august
 • 24. - 25.august
 • 31. august - 1. september
 • 14. - 15.september
 • 12. - 13. oktober

Har du spørgsmål til din nye vurdering, som ejendomsskatten er beregnet på baggrund af, så skal du kontakte Vurderingsstyrelsen på telefon 7222 1616 eller via deres hjemmeside.

Læs mere om efterreguleringerne på Vurderingsstyrelsen hjemmeside: Ny ejendomsvurdering

Indefrysningslån

I 2024 kommer der nye boligskatteregler. De har blandt andet betydning for den indefrysningsordning – som giver mulighed for lån til stigninger i grundskylden.

Siden 2017 har boligejere kunnet låne til eventuelle stigninger i deres grundskyld. Indefrysningsordningen har hidtil ligget i kommunerne. Med de nye boligskatteregler overtager Skatteforvaltningen ansvaret for nye indefrysningslån. Derudover udvides ordningen, så du låner til eventuelle stigninger i både grundskyld og ejendomsværdiskat. Der kommer også renter på nye lån fra 2024.

Vælg til og fra på skat.dk

Når skatteforvaltningen overtager indefrysningsordningen i 2024, kan du vælge/fravælge indefrysningslån på din forskudsopgørelse. Hvis du vil indfri noget af lånet, kan du fra 2024 gøre det via TastSelv/boligskattelån på skat.dk.

Indefrysningslån til og med 2023 forbliver i kommunen

Indefrysning af stigning i grundskyld til og med 2023 forbliver i kommune. Du kan på borger.dk eller via dette link Ejendomsvurdering og boligskatter (borger.dk) logge dig ind og se hvor meget du skylder i indefrysningslån til kommunen. Her kan du også betale og afmelde dig indefrysningsordningen hos kommunen. Du skal være opmærksom på, at hvis der er flere ejere på ejendommen, så skal alle personligt afmelde sig indefrysningsordningen.

Du overflyttes automatisk

Hvis du hidtil har indefrosset din grundskyld hos kommunen, vil låneordningen automatisk fortsætte med de nye skatteregler.

Hvis du ikke ønsker at fortsætte din indefrysning, kan du framelde den på din forskudsopgørelse.

Fleksibelt lån

Du kan vente med at tilbagebetale lån og renter, til du sælger din bolig. Du kan også vælge at indfri lånet helt eller delvist på et tidligere tidspunkt.

Du kan fravælge lån for et indkomstår uden at tilbagebetale det, du allerede har lånt for tidligere indkomstår. Hvis du fravælger låneordningen for et indkomstår, kan du tilmelde dig ordningen igen det efterfølgende indkomstår.

Læs mere om indefrysning på vurderingsportalen.dk

Lån til betaling af grundskyld for pensionister

Pensionister kan låne til deres grundskyld. Frem til 2024 ligger låneordningen i kommunen. Fra den 1. januar 2024 overgår ordningen til Skatteforvaltningen, men vilkårene vil i hovedtræk være de samme.

Du kan ansøge om et pensionistlån til betaling af din grundskyld, hvis du eller din ægtefælle har nået folkepensionsalderen – eller modtager pension, delpension, seniorpension, tidlig pension eller efterløn.

Tilbagebetaling

Pensionistlån skal som hovedregel først betales tilbage, når du sælger din ejendom. Men du kan vælge at stoppe lånet tidligere eller indbetale et valgfrit beløb, hvis og når du ønsker det.

Sådan låner du

I 2024 overtager Skatteforvaltningen låneordningen fra kommunerne – og du kan ansøge om et pensionistlån via TastSelv/boligskattelån, som du finder på skat.dk.

Pensionistlån fortsætter i staten

Hvis du har et aktivt pensionistlån i kommunen, vil Skatteforvaltningen automatisk oprette et nyt lån, når staten overtager låneordningen i 2024. Det nye lån vil gælde for skatteåret 2024. Din grundskyld opkræves således ikke via forskudsopgørelsen for 2024, men det anslåede lån til grundskyld vil fremgå her.

Skatteforvaltningen vil på et senere tidspunkt tinglyse sikkerhed for lånet. Når skatteåret 2024 er slut, vil det endelige lån til grundskyld blive stiftet. Herefter vil det fremgå af en personlig låneoversigt på TastSelv på skat.dk.

Gamle lån bliver hos kommunen

Alle pensionistlån hos kommunerne bliver standset, når Skatteforvaltningen overtager låneordningen den 1. januar 2024. Lånene sættes i bero, men der vil fortsat komme renter på.

Lån oprettet før 2024 skal fortsat betales tilbage til kommunen. Det er også kommunen, der kan oplyse, hvor meget du evt. har lånt frem til den 1. januar 2024.

Kontakt i kommunen: e-laan@lejre.dk – Tlf.nr. 46464646

Du behøver dog ikke betale lån eller renter tilbage, før du sælger den ejendom, du har lån i.

Læs mere om pensionistlån på vurderingsportalen

Ejendomsvurdering

Vurderingsstyrelsen er som vurderingsmyndighed dem der fastsætter vurderingen på din ejendom. Det er kun Vurderingsstyrelsen, der kan ændre vurderingen af en ejendom.

Alle henvendelser om tvivl, spørgsmål eller klage over vurderinger af ejendomme skal derfor rettes til Vurderingsstyrelsen på 72 22 16 16.

Hvad betyder de nye skatteregler?

Ny boligskatteregler i 2024 – hvad betyder det for skatten?

De fleste boligejere vil opleve, at deres ejendomsvurdering bliver højere end tidligere. Men stigende vurderinger skal ikke føre til højere boligskat i overgangen til de nye boligskatteregler. Derfor har Folketinget vedtaget nye skatteregler, der gælder fra 1. januar 2024:

 • Lavere skattesatser betyder lavere boligskat for 4 ud af 5 boligejere.
 • Resten får en varig skatterabat, der beskytter deres boligøkonomi.

Din skattebetaling bliver mere enkel 

Med de nye skatteregler bliver hele din boligskatteopkrævning samlet i staten. Det betyder, at du betaler grundskylden løbende via årsopgørelsen i stedet for at få en opkrævning fra kommunen. Det er ikke en ny skat – bare en ny måde at betale den på. 

Læs mere om de nye boligskatteregler på vurderingsportalen.dk