Find oplysninger om ejendomsskat

Grundskyld (ejendomsskat) er en skat, du betaler til kommunen af din grundværdi. Grundværdien er værdien af grunden i ubebygget stand. Herunder kan du finde oplysninger om skattebillet, betalingsfrister med mere.

Ejendomsskattebillet

Hvis du er grundejer i Lejre Kommune, har du som udgangspunkt modtaget din ejendomsskattebillet for 2020 i din digitale postkasse. Alle ejere af en ejendom modtager et eksemplar af ejendomsskattebilletten. Du modtager en original udgave, hvis du er registreret som hovedejer. Medejere og ligestillingsejere modtager en kopi.

Betalingsfrister

  • 1. rate den 10. februar 2020
  • 2. rate den 10. august 2020
Luk alle
Åben alle

Hvis du ikke har tilmeldt din ejendom til betalingsservice, vil du modtage et indbetalingskort ca. 10 dage før forfaldsdatoen for hver rate i din digitale postkasse. Det er kun hovedejeren, som vil modtage et eventuelt indbetalingskort.
Indbetalingskortet indeholder oplysninger, du skal bruge, hvis du vil tilmelde dig betalingsservice. Det er gratis at tilmelde sig.

Er du fritaget for digital post, har vi sendt din ejendomsskattebillet med PostNord til levering i din postkasse.

Den 12. april 2018 vedtog Folketinget Lov om lån til grundskyld m.m. (lov nr. 278), der er en realisering af Regeringens udspil om tryghed for alle boligejere. Loven indeholder beslutning om, at grundskylden ikke må stige.

Det betyder, at det beløb du som boligejer betaler i grundskyld hvert år, ikke kan stige, så længe du ejer din bolig, derfor indefryses stigningen til den dag du sælger ejendommen. I 2018 til 2020 er det en tvunget ordning.

Ordningen er et rente- og gebyrfrit lån

Ordningen omfatter som udgangspunkt alle ejendomme der er ejet af en fysisk person, og hvor grundskylden stiger mere end 200 kr. pr. ejer.

Det er selve stigningen i grundskylden der bliver indefrosset.
Lånet hviler på den enkelte ejer. Hvis der er 2 ejere af en ejendom, er der derfor også 2 lån.
Det er først når du sælger dit hus, at du skal betale lånet tilbage. Vi sender automatisk en opkrævning til dig.

Fra 2021 flyttes opgaven fra kommunerne til SKAT og det bliver en frivillig ordning. Du kan derefter selv bestemme, om du vil fortsætte med at indefryse stigningen i grundskylden, eller om du vil indbetale det fulde beløb.

Vælger du at fortsætte med lånet, beregnes der renter af det.

Loven om lån til betaling af stigning i grundskyld blev vedtaget efter udsendelsen af ejendomsskattebilletten 2018, og 1. rate blev opkrævet inkl. stigning. Derfor gennemføres der i maj måned 2018 en reguleringskørsel, hvor stigningen reguleres på 2. rate.
Alle berørte ejere modtager en reguleret ejendomsskattebillet i juni måned 2018.

Indefrysningsbeløbet for hele ejendommen vil fremgå af ejendomsskattebilletten, som du modtager i juni måned 2018.

Du som ejer vil desuden hvert år, modtage en årsopgørelse over lånet, hvor du kan se din del af lånet på ejendommen. Hvis der er flere ejere af ejendommen, vil alle modtage en personlig årsopgørelse.

SKAT er som vurderingsmyndighed dem der fastsætter vurderingen på din ejendom. Det kun SKAT, der kan ændre vurdering af en ejendom.

Alle henvendelser om tvivl, spørgsmål eller klage over vurderinger af ejendommen skal derfor rettes til SKAT.

Ejendomsværdiskat er en skat, du som boligejer betaler til staten af din ejendomsværdi. Ejendomsværdien er værdien af den faste ejendom med grund og bygninger.

Alle, der ejer en ejerbolig, skal betale ejendomsværdiskat, med mindre de lejer ud erhvervsmæssigt.

Din ejendomsværdiskat kan ændre sig, hvis din ejendom ændrer sig.

Du ser din ejendomsværdiskat på din årsopgørelse på SKAT.dk

Har du spørgsmål til din ejendomsværdiskat skal du kontakte SKAT.