Find oplysninger om ejendomsskat

Grundskyld (ejendomsskat) er en skat, du betaler til kommunen af din grundværdi. Grundværdien er værdien af grunden i ubebygget stand. Herunder kan du finde oplysninger om skattebillet, betalingsfrister med mere.

Ejendomsskattebillet

Hvis du er grundejer i Lejre Kommune, modtager du som udgangspunkt din ejendomsskattebillet for det kommende år, i din digitale postkasse, i december måned. Alle ejere af en ejendom, modtager et eksemplar af ejendomsskattebilletten. Du modtager en original udgave, hvis du er registreret som hovedejer/primær. Medejere og ligestillingsejere modtager en kopi.

Betalingsfrister

  • rate den 8. februar 2023
  • rate den 8. august 2023

Grundskyldspromille

I Lejre kommune er grundskyldspromillen 28,23.

Luk alle
Åben alle

Hvis du ikke har tilmeldt din ejendom til betalingsservice, vil du modtage et indbetalingskort ca. 10 dage før forfaldsdatoen for hver rate i din digitale postkasse. Det er hovedejeren, som modtager fakturaen med indbetalingskort og medejer modtager en kopi.
Indbetalingskortet indeholder oplysninger, du skal bruge, hvis du vil tilmelde dig betalingsservice. Det er gratis at tilmelde sig.

Er du fritaget for digital post, har vi sendt din ejendomsskattebillet med PostNord til levering i din postkasse.

Fra 1. maj 2021 er det muligt at framelde sig indefrysning af stigning i grundskyld.

Borger.dk kan du framelde dig ordningen og dermed vælge at betale stigninger i din grundskyld. Du kan også tilmelde dig ordningen igen, hvis du på et senere tidspunkt ønsker det.

Du skal være opmærksom på at i perioden 10 dage før og 10 dage efter forfald af 1. og 2. rate er det ikke muligt at til- eller afmelde sig indefrysningsordningen, på grund af systemmæssig lukning, grundet opkrævning af ejendomsskat.

Vær opmærksom på, at hvis du:

  • framelder dig, vil du blive opkrævet det samlede indefrosne beløb til og med den senest forfaldne rate ejendomsskat. Du kan ikke fortryde og få de indefrosne beløb, du har betalt, tilbage. Når du framelder dig ordningen, skal du løbende betale eventuelle stigninger i grundskylden.

  • Tilmelder du dig igen, vil indefrysningen af stigninger i din grundskyld gælde fra næste ikke-forfaldne rate ejendomsskat.

Når du afmelder dig ordningen, skal du være opmærksom på, at det kun er din del af det indefrosset beløb, du indfrier. Hvis der er flere ejere på ejendommen, vil de øvrige ejere selv skulle framelde sig ordningen.

Der bliver ikke tilskrevet renter eller gebyrer, hvad enten du vælger at framelde dig ordningen eller bevarer indefrysningen af stigningerne i din grundskyld.

Har du ikke mulighed for at benytte den digitale løsning på borger.dk, skal du sende en skriftlig fuldmagt, du finder fuldmagten digitalt her eller ved at henvende dig til kommunen.

Du vil efter vi har behandlet din henvendelse få tilsendt et indbetalingskort.

Vær opmærksom på, at indfrielse af lån i forbindelse med stigning i grundskyld ikke er det samme som at indfri lån til betaling af ejendomsskat og pensionistordningen.

Den 12. april 2018 vedtog Folketinget Lov om lån til grundskyld m.m. (lov nr. 278), der er en realisering af Regeringens udspil om tryghed for alle boligejere. Loven indeholder beslutning om, at grundskylden ikke må stige.

Det betyder, at det beløb du som boligejer betaler i grundskyld hvert år, ikke kan stige, så længe du ejer din bolig, derfor indefryses stigningen til den dag du sælger ejendommen. I 2018 til 2020 er det en tvunget ordning. Fra 2021 er ordningen gjort frivillig.

Ordningen er et rente- og gebyrfrit lån

Ordningen omfatter som udgangspunkt alle ejendomme, der er ejet af en fysisk person, og hvor grundskylden stiger mere end 200 kr. pr. ejer.

  • Det er selve stigningen i grundskylden der bliver indefrosset.
  • Lånet hviler på den enkelte ejer. Hvis der er 2 ejere af en ejendom, er der derfor også 2 lån.
  • Du som ejer vil hvert år, modtage en årsopgørelse over lånet, hvor du kan se din del af lånet på ejendommen. Hvis der er flere ejere af ejendommen, vil alle modtage en personlig årsopgørelse.
  • Når du sælger dit hus, skal du betale lånet tilbage. Vi sender automatisk en opkrævning på det indefrosset beløb til alle ejere.

 

Fra 1. maj 2021 er ordningen blevet gjort frivillig og du kan derfor vælge at betale din indefrosset stigning i grundskyld, læs mere herom i afsnittet ”fra-/tilmelding af indefrosset stigning i grundskyld.

SKAT er som vurderingsmyndighed dem der fastsætter vurderingen på din ejendom. Det kun SKAT, der kan ændre vurdering af en ejendom.

Alle henvendelser om tvivl, spørgsmål eller klage over vurderinger af ejendommen skal derfor rettes til SKAT.

Ejendomsværdiskat er en skat, du som boligejer betaler til staten af din ejendomsværdi. Ejendomsværdien er værdien af den faste ejendom med grund og bygninger.

Alle, der ejer en ejerbolig, skal betale ejendomsværdiskat, med mindre de lejer ud erhvervsmæssigt.

Din ejendomsværdiskat kan ændre sig, hvis din ejendom ændrer sig.

Du ser din ejendomsværdiskat på din årsopgørelse på SKAT.dk

Har du spørgsmål til din ejendomsværdiskat skal du kontakte SKAT.