Forurenet jord og jordflytning

Her kan du læse om jordflytning og hvornår skal du anmelde flytning af jord.

Luk alle
Åben alle

Hvornår skal du anmelde jordflytning?

Hvis din grund ligger inden for et af følgende områder, skal du anmelde flytning af jord til os:

  • Forurenet jord
  • Jord fra en grund, der er kortlagt som forurenet
  • Jord fra en kortlagt del af en grund
  • Jord fra offentlig vej
  • Jord fra områdeklassificerede områder
  • Jord fra et godkendt modtageranlæg for jord

Du kan aflevere op til 1 m3 jord til genbrugspladsen uden at du behøver at anmelde det. Det er dog et krav, at jorden ikke kommer fra en grund som er kortlagt som forurenet.

Se på kommunens kort om din grund er forureningskortlagt på vidensniveau 1

Se på kommunens kort om din grund er forureningskortlagt på vidensniveau 2

Se på kommunens kort om din grund er områdeklassificeret

Læs kommunens jordflytningsregulativ her

Krav om analyser af jorden

Der skal udtages prøver af jorden som dokumentation for hvor forurenet jorden er. Du kan analysere jorden på opgravningsstedet eller hos modtageren, hvis denne er godkendt til at gøre dette.

Se Region Sjællands vejledning om håndtering af jord og inddeling af jord i forureningsklasser

Hvornår må du flytte jorden?

Flytter du jorden til et godkendt anlæg, må du flytte jorden, så snart du har anmeldt det til os. For kortlagte arealer gælder det dog kun, hvis du også har en jordhåndteringsplan, som vi har godkendt.

Ønsker du at flytte jorden til et andet sted, eller du ikke har en godkendt jordhåndteringsplan, må du ikke flytte jorden før vi har accepteret flytningen, eller der er gået 4 uger fra vi har modtaget din anmeldelse.