Tilsynspligtige ejendomme

I henhold til bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter §8, så skal kommunalbestyrelsen én gang om året sørge for, at tilsynspligtige ejendomme undersøges for rotteforekomst. En tilsynspligtig ejendom er erhvervsejendomme med dyrehold, primærproduktion af fødevarer og foder til dyr, opbevaring af foderstoffer til dyr eller opbevaring af planteprodukter, som efterfølgende anvendes til produktion af fødevarer til mennesker.

Derfor har Lejre Kommune foranlediget, at Nomus A/S vil besøge ovenstående ejendomme i perioden 5. november til 28. februar.

I henhold til miljøbeskyttelsesloven §87, så har tilsynsmyndigheder og dennes repræsentant bemyndigelse til, hvis det skønnes nødvendigt, at føre tilsyn på både offentlige og private ejendomme, udendørs.

Spørgsmål angående ovenstående kan rettes til trafik@lejre.dk