Midlertidigt ophold

Et midlertidigt ophold er for dig, som af en eller flere grunde, midlertidigt ikke kan bo hjemme i egen bolig. Målet med opholdet er, at give dig pleje, træning og omsorg i det omfang, du har behov for.

Ansøg om et midlertidigt ophold her

Luk alle
Åben alle

Du kan komme i betragtning til et midlertidigt ophold, hvis du:

  • har midlertidigt behov for støtte eller hjælpemidler, som vi ikke leverer i din egen bolig.
  • har behov for at komme til kræfter efter et sygdomsforløb, og det ikke kan klares i eget hjem.
  • har et særligt behov for lindring og/eller palliativ pleje og omsorg, som vi ikke kan imødekomme i din egen bolig.
  • har en ægtefælle, der har behov for aflastning.

I Lejre Kommune har vi midlertidige boliger på Grønnehave i Ejby og på Plejecentret Bøgebakken i Lejre.

Uanset hvor dit midlertidige ophold finder sted, indledes det med en samtale med dig og dine pårørende. Her planlægger vi sammen og sætter mål for dit ophold.

Varigheden af det midlertidige ophold er ofte mellem 2 til 6 uger, afhængigt af formålet med opholdet.

Du skal ikke betale husleje ved midlertidigt ophold, men du skal betale for kost og husholdningsartikler.

Hvis du ønsker at ansøge om et midlertidigt ophold, skal du kontakte Visitation & Hjælpemidler. Du kan også ansøge via den digitale selvbetjeningsløsning på borger.dk

Et midlertidigt ophold tager udgangspunkt i en faglig vurdering af, hvordan du fungerer, og hvilke behov du har for pleje, tilsyn og evt. træning.

Denne vurdering foretages ved besøg af en af vores visitatorer.