Ammershøjparken Ældrecenter

Du finder Ammershøjparken Ældrecenter i Kr. Hyllinge på den sjællandske halvø Hornsherred mellem Isefjorden og Roskilde Fjord.

Ammershøjparken består 5 huse med leve-bo miljø med hver 10 lejligheder, hvoraf ét af husene, hus 1E, er for borgere med svær demens. Ældrecentret står det kommende år overfor et større byggeprojekt, hvor der udvides med 24 boliger og et fælles serviceareal.

Imellem de 5 huse er en fælles have, hvor der er etableret et stisystem belagt med fliser, som forbinder husene. Beboerne varetager vedligeholdelsen af den store fælles terrasse samt beplantning og højbedet, med hjælp fra pårørende og personale. Pasning af fælles havearealer varetages af Vej og Park.

Sammen skaber vi rammerne for en nærværende og indholdsrig hverdag - en hverdag der giver mening for den enkelte. Du har altid mulighed for at få den rette pleje og omsorg i det omfang du har behov for, inden for de rammer vi har til rådighed.

Luk alle
Åben alle

De private lejligheder er hver på ca. 40 kvadratmeter, og hvert hus har et samlet areal på ca. 700 kvadratmeter.

Alle lejlighederne indeholder stue med tekøkken, soveværelse og badeværelse.

Foruden de 10 lejligheder består huset af fællesfaciliteter som køkken, grovkøkken, vaskerum, spisestue, dagligstue samt dejlig fælles terrasse.

Der er antennestik, telefonstik samt IT adgang i hver lejlighed.

Den månedlige husleje består af selve huslejen, elregning, et antenne bidrag samt et månedligt á conto varmebidrag.

Bestemmelser omkring huslejen er styret af Boligkontoret Danmark.

Alle måltider tilberedes i husets fælleskøkken. Den daglige tilberedning står husets medarbejdere for i samarbejde med de beboere, der har lyst til at deltage. I beslutter i fællesskab menuerne.

Der betales et fast beløb til servicepakken til kost hver måned.  

Så meld dig som frivillig hos os.

Som frivillig gør du en forskel for beboerne på vores ældrecenter. Samtidig får du gode oplevelser, hyggeligt samvær, større netværk og fællesskab med andre frivillige i lokalområdet. 

Du vælger selv, hvad du har lyst til at engagere dig i, og hvor meget tid du vil bruge på det. Det kan derfor både være flere timer hver uge, eller et par timer om måneden. Det er også helt op til dig, om du har lyst til at hjælpe til ved de store arrangementer, eller blot være med til at drikke en kop kaffe, fælles sang eller cykle en tur.

Vi har for eksempel :

 • rickshaw-cykler
 • loppemarked og fester
 • stolegymnastik
 • dans
 • banko
 • besøgsvenner

Har du spørgsmål, og vil du vide mere så kontakt vores leder eller teamleder. 

Vi har altid plads til flere frivillige. 

Beboer- og Pårørenderådet består af  repræsentanter, der vælges i lokalt husene, og repræsentanterne blandt beboernes pårørende. Der udover er der en række fødte medlemmer i rådet bl.a. ældrecentrets leder to medarbejderrepræsentanter. Der er som udgangspunkt plads til en beboer og pårørende repræsentant fra hvert hus. Ledige pladser kan tilbydes interesserede beboere og pårørende i samme eller fra andre afdelinger/huse. Rådet mødes ca. fire gange om året inkl. et dialogmøde med udvalget for Social, Sundhed og Ældre. Rådet har indsigt og høringsret i forbindelse med de årlige rapporter fra anmeldte og uanmeldte tilsyn samt kommunens budget.

Rådets sammensætning: 

 • 1 beboer fra hvert hus
 • 1 pårørende fra hvert hus
 • 2 medarbejderrepræsentanter 
 • 2 teamledere
 • 1 centerleder
 • 1 repræsentant fra Ældrerådet
 • 1 repræsentant for de frivillige


Der er valg hvert andet år/ i ulige år, senest afholdt i 2019.

Ønsker du at blive valgt ind i Beboer- og Pårørenderådet eller komme med forslag til fælles arrangementer, kan du til hver en tid kontakte teamlederne eller et af rådsmedlemmerne.

Her kan du læse de fælles vedtægter for Beboer- og Pårørenderådene

 

Referater

Referat, Beboer- og Pårørenderådsmøde, 3. kvartal, 2020

Referat, Fælles Beboer- og Pårørenderådsmøde på Bøgebakken, 2. kvartal, 2020

Referat, Beboer- og Pårørenderådsmøde, 1. kvartal, 2020

Referat, Beboer- og Pårørenderådsmøde, 3. kvartal, 2019

Referat, Beboer- og Pårørenderådsmøde, 2. kvartal, 2019

Referat, Beboer- og Pårørenderådsmøde, 1. kvartal, 2019

Referat, Beboer- og Pårørenderåds-valgmøde, 1. kvartal, 2019

Der er hvert år tilsyn på plejecentrene i Lejre Kommune. De lovpligtige tilsyn bliver ført efter Serviceloven og Sundhedsloven.

Lovpligtigt uanmeldt kommunalt tilsyn
Tilsynet har til formål at sikre, at man efterlever de aftaler, der er indgået med borgerne om hjælp og støtte i hverdagen, og at hjælpen leveres på en ordentlig måde.

2018 - Tilsynsrapport

2019 - Tilsynsrapport

2020 - Rapport på vej

Sundhedsfagligt tilsyn
Styrelsen for Patientsikkerhed fører et sundhedsfagligt tilsyn på udvalgte offentlige og private behandlingssteder. Tilsynene er planlagte anmeldte tilsyn og tilrettelægges ud fra stikprøver og styrelsens risikoanalyser.

2020 - Endelig tilsynsrapport

2020 - Afgørelse om ophævelse af påbud

Ældretilsynet
Tilsynet skal hjælpe kommunerne med at sikre den fornødne kvalitet i den personlige hjælp, omsorg og pleje til de ældre. Tilsynet udføres af Styrelsen for Patientsikkerhed. 

Ingen nyere tilsyn

Levnedsmiddelkontrol