Lægekørsel for pensionister

Kommunen har aftale med Movia flextrafik til befordring af visse pensionister til læge og speciallæge

Betingelser for at få kørsel
- Du skal være folkepensionist eller førtidspensionist
- Du skal være i sygesikringsgruppe 1
- Du skal, af helbredsmæssige årsager, være ude af stand til at benytte anden form for transport

Du kan få kørsel til og fra egen læge eller nærmeste speciallæge.

Bestilling
Du skal bestille transporten ved at ringe til Borgerservice. Transporten skal helst bestilles dagen før dit lægebesøg.

Information om turen
På kørselsdagen skal du forvente, at afhentningen kan ske op til 15 minutter før det aftalte tidspunkt til 15 minutter efter det aftalte tidspunkt. 

Ved bestilling af turen vil der også blive bestilt hjemkørsel. Kørslen koordineres med andre passagerer. Det kan betyde, at der kan være andre, som skal med samme taxa som dig, og du kan derfor komme til at køre en omvej.

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk