Unge under 30 år

Unge i kontanthjælpssystemet, der ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, modtager uddannelseshjælp på niveau med SU.

Tanken med uddannelseshjælpen er, at unge skal have en uddannelse. Kontanthjælpen er derfor afskaffet for alle unge under 30 år, der ikke har en uddannelse og er erstattet af en ydelse, der hedder uddannelseshjælp - svarende til SU niveau. 
   
Du vil på baggrund af dit uddannelsesniveau blive visiteret af Jobcentret til at tilhøre en af kategorierne: uddannelsesparat; aktivitetsparat eller jobparat. Disse kategorier vil have indflydelse på, hvilken ydelse du vil være berettiget til. Du kan nedenfor læse mere om, hvad kategorierne betyder.

Unge under 30 år uden uddannelse

Er du under 30 år og uden uddannelse er kontanthjælpen erstattet af uddannelseshjælp, der ligger på niveau med SU'en. Der bliver taget udgangspunkt i, om du kan gå i gang med en uddannelse med det samme, eller om du har brug for en særlig indsats, inden du begynder på den. Enlige forsørgere får særlig støtte til at gennemføre en uddannelse.

Uddannelsesparate unge

Er du under 30 år og uden en erhvervskompetencegivende uddannelse, bliver du betragtet som uddannelsesparat, hvis du har - eller indenfor en kortere periode kan opnå - forudsætninger for at kunne gennemføre en uddannelse. Som uddannelsesparat skal du hurtigst muligt i gang med en uddannelse og vil modtage uddannelseshjælp.

Aktivitetsparate unge

Hvis du ikke umiddelbart vil kunne gennemføre en uddannelse på ordinære vilkår, bliver du betragtet som aktivitetsparat. Som aktivitetsparat får du en indsats, der kan hjælpe dig, så du på sigt kan komme i gang med en uddannelse. Mens du deltager i aktive tilbud, kan du efter 3 måneder modtage et tillæg, så du samlet modtager en ydelse, der svarer til det, du kunne have fået på kontanthjælp.

Særlig støtte

Hvis du er enlig forsørger, kan du få en særlig støtte, der skal hjælpe dig i gang med en uddannelse. Du vil modtage uddannelseshjælp, men du vil samtidig have mulighed for at få ekstra økonomisk hjælp, fordi du som enlig forsørger kan have en række særlige udfordringer.

I nogle tilfælde kan du også få særlig støtte selvom du ikke har børn, hvis du har høje boligudgifter.

Uddannelsespålæg

Alle unge under 30 år uden uddannelse får et uddannelsespålæg. For unge, der kan starte på en uddannelse, betyder det, at de skal gå i gang med en uddannelse hurtigst muligt. Unge skal i videst mulig omfang arbejde og forsørge sig selv indtil uddannelsesstart. Alternativt skal de arbejde for deres ydelse i en nytteindsats. For unge, der ikke umiddelbart har forudsætningerne for at starte på en uddannelse, betyder uddannelsespålægget, at de skal stå til rådighed for en indsats, der er rettet mod uddannelse.

Unge under 30 år med uddannelse

Hvis du allerede har en uddannelse, kan du få kontanthjælp selvom du er under 30 år. Du vil ikke få et uddannelsespålæg om at påbegynde en ny uddannelse. Kravet er, at det er en kompetencegivende uddannelse, som giver dig ret til faglært løn, fx. bager, frisør eller pædagog.

Jobparate unge med uddannelse

Er du under 30 år, har en uddannelse og kan arbejde, bliver du betragtet som jobparat. Som jobparat skal du aktivt søge job og vil undervejs modtage kontanthjælp.

Hvis du ikke er kommet i job, vil du senest efter tre måneder blive mødt med krav om at arbejde for din kontanthjælp i fx. en nytteindsats.

Aktivitetsparate unge med uddannelse

Hvis du ikke har de nødvendige forudsætninger for at arbejde, fordi du har komplekse sociale eller helbredsmæssige problemer, bliver du betragtet som aktivitetsparat.

Som aktivitetsparat får du kontanthjælp på ungesats samt ret til et aktivitetstillæg, hvis du deltager i et aktivt tilbud eller får mentorstøtte. Du vil få en helhedsorienteret indsats, der skal bringe dig tættere på et job, og som tager hånd om dine forskellige udfordringer.

Læs mere på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside