Integrationsydelse

Her kan læse om reglerne for, hvem der kan få integrationsydelse, og hvordan du kan søge om denne ydelse. Hvis du vil søge om at få integrationsydelse, skal du indsende en ansøgning om hjælp til forsørgelse. Når kommunen modtager din ansøgning, vurderer vi, om du har ret til at modtage integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp.

Integrationsydelse er for dig som:

  • ikke har haft ophold i Danmark, Færøerne eller Grønland i 7 ud af de sidste 8 år.

Gælder integrationsydelsen for alle, hvor opholdskravet ikke er opfyldt?

Nej. Der gælder særlige regler for EU-borgere, som har status som arbejdstager eller selvstændigt erhvervsdrivende i Danmark.

Det betyder, at hvis man har haft ophold i et andet EU-land, inden man rejste til Danmark, og fik arbejde i Danmark umiddelbart efter indrejsen, vil man ikke være omfattet af reglerne for integrationsydelse.

I november 2016 er Integrationsministeriet kommet med en ny fortolkning af reglerne for integrationsydelse. Det betyder, at danskere, der er vendt tilbage til Danmark efter ophold i et EU/EØS-land og som ikke har arbejdstagerstatus og som vurderes at have en tilstrækkelig tilknytning til Danmark, ikke vil være omfattet af reglerne for integrationsydelse.

Hvad er tilstrækkelig tilknytning?

Er du dansk statsborger og har du haft udrejse i et EU/EØS-land men ikke status som arbejdstager, vil vi se på, om du har tilstrækkelig tilknytning til Danmark, til at du kan modtage uddannelses- eller kontanthjælp.

Når vi foretager en konkret vurdering af din tilknytning, vil vi bl.a. se på:

  • dit samlede ophold i Danmark set i forhold til varigheden af ophold i andre EU/EØS lande
  • om du har haft langvarig beskæftigelse i Danmark
  • om du har betydelige økonomiske bånd til Danmark
  • om du har gået i grundskole og/eller taget en uddannelse i Danmark
  • om du har nære familieforhold i Danmark

Hvad er dansktillæg?

Dansktillæg er et tillæg til integrationsydelsen på op til 1.541 kr. om måneden, som du kan have ret til, hvis du har bestået prøve i Dansk 2, tilsvarende eller højere prøve i dansk.

Du kan også have ret til dansktillæg, hvis du har fået diagnosticeret langvarig fysisk, psykisk, sensorisk eller intellektuel funktionsnedsættelse, og derfor ikke er i stand til at bestå en prøve i Dansk 2.

Vi vil bede dig om, at dokumentere dette, hvis det bliver relevant i din sag.

Du skal dog være opmærksom på, at din integrationsydelse sammenlagt med dansktillægget ikke må overstige, hvad du ville være berettiget til, hvis du havde ret til uddannelses- eller kontanthjælp.

Ferie på integrationsydelse

Modtagere af integrationsydelse har ikke ret til ferie med ydelse.

Vælger du at holde ferie for egen regning, kan det betyde, at datoen, for hvornår du har ret til uddannelses- eller kontanthjælp, udskydes.

Jobcentret skal have besked, hvis du vælger at holde ferie for egen regning.

Hvornår har man igen ret til uddannelses- eller kontanthjælp?

Du har igen ret til uddannelses- og kontanthjælp, når du opfylder opholdskravet.

Det betyder, at du skal have opholdt dig i Danmark, Færøerne eller Grønland i 7 ud af de sidste 8 år.