Børnehaven Birken

Velkommen til Birken - en dejlig børnehave midt i naturen. Hos os vægter vi at være meget ude i det fri. Birken er placeret midt i det åbne land, tæt på skov og fjord. Vi har dejlige store grønne udearealer og her er masser af plads både ude og inde. Naturen er ramme for vores pædagogiske arbejde. Det er her vi giver børnene spændende, udfordrende og lærerige oplevelser.

Opskriv dit barn

Om Birken

Luk alle
Åben alle

Om os

Børnehaven Birken har plads til 58 børn. Vi har et stort fokus på natur, og vi har et aktivt udeliv - hele dagen og året rundt.

Vi mener, at naturen som ramme for de pædagogiske aktiviteter, giver børn en oplevelse af, at her er højt til loftet, plads og rummelighed. Her udfordres og stimuleres børns sanser.

Vi støtter børns udvikling og læring bl.a. gennem temaarbejde, og ved at bruge uderum, hal og værksteder. Glade børn, der får tid til at fordybe sig bliver trænet i sin opmærksomhed, lærer mere og bedre.

Vi eksperimenterer med og oplever naturen og giver derved børnene en unik indsigt og erfaringsrigdom. Børn bliver mere robuste ved, at prøve kræfter med forskellige aktiviteter i al slags vejr.

Hvert barn skal føle sig som en del af et fællesskab. Fællesskabet støttes både på tomandshånd, i små og store grupper og med øje for udvikling af begyndende og allerede eksisterende venskaber mellem børnene. Gennem gode relationer motiveres og udvikles børnene, og de får større selvtillid og selvværd til at klare udfordringer frem i livet. 

Vi tror på at sprog skaber virkelighed, og at barnets selvopfattelse skabes gennem den måde, vi taler til og med dem på. Vi er rollemodeller for barnet, og vi er opmærksomme på at vores sprog, har stor betydning for, hvordan vi opfatter børnene, jer som forældre og os selv.  

Vi er tydelige i vores planlægning og vægter aktiviteter der passer til børnenes alder højt, så nærvær og fordybelse får gode forhold. Vi er fælles i starten og slutningen af dagen.

Åbningstider

Vi åbner hver dag kl. 6.15.

Mandag og tirsdag lukker vi kl. 17.15. Onsdag og torsdag kl 17.30 og fredag holder vi weekend kl. 16.45.

Besøg os

I er velkomne til at besøge os og høre mere om hverdagen i børnehaven.

Kontakt den daglige leder for at aftale et besøg.

Frokostordning

I Birken har vi pt. ikke frokostordning, men vi serverer hver dag morgenmad, hvor vi bestræber os på at alt er økologisk.

Forældrene stemmer hvert andet år om der skal være frokostordning i børnehave.

Vi ønsker, at være et sted, hvor vi udvikler børnenes madmod og madglæde gennem et positivt miljø, hvor måltiderne er en god, fælles oplevelse for alle.

Børnene er ude mange timer hver dag, og har derfor brug for nogle gode, næringsrige madpakker.

Vores vision er:

  • at børnene har høj grad af medbestemmelse over deres madpakke, hvor medarbejderne hjælper og vejleder i et positivt miljø. I dialog med børnene OPMUNDTRER vi - men stiller ikke krav - til at starte med noget fiberrigt før eks. noget mere sukkerholdigt.
  • at ro, nærvær og fællesskab er en del af måltidet.
  • at børnene får forståelse for ’Jord til Bord’ tanken gennem en pædagogisk tilrettelagt hverdag, hvor eks. så, spirer, plante, høste og komposterer er en del af vores årshjul.
  • at bålmaden i Naturgruppen samler alle faktorerne i ’Jord til bord’ tanken og avler mad mod og nysgerrighed.
  • at børnene desuden er medbestemmende og de voksne fremstår som gode rollemodeller.

Førstehjælp

I Birken holder vi løbende førstehjælpskurser for personale og ledelse. 

Pædagogisk profil

Luk alle
Åben alle

Pædagogisk læreplan

Læreplanen bidrager til en fælles forståelse af Birkens værdier og skaber en fælles retning for det pædagogiske arbejde. Læreplanen har fokus på det gode børneliv gennem dannelse, leg og børnefællesskaber.

Læreplanen bygger på seks læreplanstemaer; alsidig personlig udvikling, social udvikling, kommunikation og sprog, krop, sanser og bevægelse, natur, udeliv og science
og kultur, æstetik og fællesskab.

Du kan læse vores nye styrkede pædagogiske læreplan her.

Du kan læse vores evaluering af arbejdet med den pædagogiske læreplan her.

For studerende

Vi modtager gerne fra 1., 2. og 3. års  pædagog studerende fra Professionshøjskolen i praktik. 

Læs praktikbeskrivelsen for 1. års praktik her.

Læs praktikbeskrivelsen for 2. og 3. praktik her.

Tilsyn

Luk alle
Åben alle

Pædagogisk tilsyn

Lejre Kommune er forpligtet til at føre tilsyn med alle former for dagtilbud beliggende i kommunen jævnfør dagtilbudsloven. Tilsynet skal sikre, at børnene har de bedste muligheder for trivsel, udvikling og læring. Samtidig skal det sikres, at der arbejdes med pædagogiske læreplaner, sprogudvikling, børnemiljø, sundhed, overgange mellem pædagogiske tilbud og forebyggelse i forhold til børn med særlige behov.

Du finder det seneste tilsyn her.